Фармацевтичен Монитор, бр. 1/2015

By | април 23, 2015

ЛЮБОПИТНОсписание Фармацевтичен Монитор

  • Аптекарят: Древният произход на съвременните фармацевти
  • Намаляването на солта може би не е полезно за всички възрастни хора
  • Основанията на медиците, издаващи рецепти, да пренебрегват сигнали за нежелани лекарствени взаимодействия
  • Познанията и източниците на информация на медиците, издаващи рецепти, за нежеланите лекарствени взаимодействия: проучване по пощата в САЩ

ПРЕПАРАТИ НА ФОКУС

  • Паракофдал – пример за комбинирано приложение на лекарства с аналгетично действие

ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

100-ТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ БИЛКИ В БЪЛГАРИЯ

Четете на PDF файл

Издава: ИНФОФАРМА ЕООД, ISSN 1312-3394