Author Archives: Infopharma_admin

Кратък справочник на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2019

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2019

ЦЕНА: 35 лв.

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2019.

Шесто преработено и допълнено издание

Справочникът, съдържа актуална информация за регистрираните в България и Европа лекарства към март 2019.

Лекарствата са подредени по Анатомо терапевтично химичната класификация (ATC) на СЗО. Представена е кратка информация за индикации, показания, взаимодействие и др. на лекарствата по техните международни непатентни наименования.

За улеснение при търсенето, има азбучен указател както по търговско наименование, така и по по международно непатентно (генерично) наименование.

Справочникът е предназначен основно за медицински специалисти и представлява незаменим помощник в практиката, тъй като дава възможност за изключитално бърза справка.

Вижте извадка на Кратък справочник на лекарствата 2019 в ПДФ файл.

Тиражът е ограничен!

Може да закупите справочника след 21.06.2019 г. от офиса на Инфофарма, София, ул. Лидице 7-9, ет. 3 или да поръчате на тел. 0885 117 684.

Справочник на лекарствените продукти разрешени за употреба в България за 2019 г.

  • В тази цена не влиза стойността на доставката!

 

 

DIALGIN KIDS /ДИАЛГИН ЗА ДЕЦА

AТС код: N02BB02

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Активно вещество в 1 ml разтвор; Метамизол натрий монохидрат (metamizole sodium monohydrate) 500 mg. Помощни вещества: Лимонена киселина; Натриев цитрат; Захарин натрий; Натриев цикламат; Аромат на ягода; Пречистена вода.

Показания: Диалгин за деца перорални капки се използва при: Хиперпирексия, неповлияваща се от друг вид лечение; За повлияване на умерено до силно изразени болки от различен произход при главоболи зъбобол, невралгии, неврити, миалгии, травми, изгаряния, хирургични интервенции, Дисменорея, болки при онкологични заболявания; Жлъчни, бъбречни и чревни колики; Други силни остри или хронични болки, ако са противопоказани други терапевтични мерки.

Дозировка и начин на приложение: Лечението с продукта трябва да се провежда с възможно най-ниската ефективна доза и с възможно най-кратка продължителност. Ефектът настъпва в рамките на 30 до 60 мин. след приема на продукта. Препоръчвана единична доза 8-16 mg/kg. При хиперпирексия в детската възраст единична доза от 10 mg/kg обикновено е ефективна.
В таблицата по-долу е представена информация относно препоръчителните единични и максимални дневни дози в зависимост от възрастта и телесното тегло.

Възраст/телесно тегло

Еднократна доза

Максимална дневна доза

3-11 месеца (5-8 kg) 2-4 капки (екв. на 50-100 mg Метамизол натрий) до 12 капки (екв. на 300 mg Метамизол натрий)
1-3 години (9-15 kg) 3-10 капки (екв. на 75-250 mg Метамизол натрий) до 30 капки (екв. на 750 mg Метамизол натрий)
4-6 години (16-23 kg) 5-15 капки (екв, на 125-375 mg Метамизол натрий) до 45 капки (екв. на 1125 mg Метамизол натрий)
7-9 години (24-30 kg) 8-20 капки (екв. на 200-500 mg Метамизол натрий) до 60 капки (екв. на 1500 mg Метамизол натрий)
10-12 години (31-45 kg) 10-30 капки (екв. на 250-750 mg Метамизол) до 90 капки (екв. на 2250 mg Метамизол)

Пациенти в увредено общо състояние и намален креатининов клирънс. Препоръчително е намаляване на дозата, поради възможността за забавена екскреция на Метаболитите на Метамизол. При пациенти с нарушена чернодробна и/или бъбречна функция се препоръчва избягване на повторен прием на високи дози, поради това, че излъчването на Метаболитите на Метамизол от организма може да бъде намалено. Не е необходимо намаление на дозата, когато продуктът се прилага еднократно или за кратък период. Диалгин за деца перорални капки може да се приема независимо от времето на хранене. Лекарственият продукт трябва да се приема с достатъчно количество течност. Продължителността на приложение се определя от лекуващия лекар. При продължително приложение е необходим редовен контрол на кръвната картина, вкл. диференциална кръвна картина.

Противопоказания: Свръхчувствителност към Метамизол или към някое от помощните вещества; Свръхчувствителност към други лекарства от групата на пиразолоните или пиразолодините (Феназон, Пропифеназон, Фенилбутазон, Оксифеназон); Анамнестични данни за реакции на свръхчувствителност към аналгетици, антипиретици или НСПВС; Анамнестични данни за настоящи или установени в миналото кръвна дискразия или депресия на костния мозък, особено ако се касае за левкопения, агранулоцитоза, Хемолитична анемия, апластична Анемия след прием на Метамизол, други пиразолони или пиразолидини, НСПВС; Остра чернодробна порфирия (съществува риск от остър пристъп); Вродена глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност; Тежки чернодробни и бъбречни заболявания; Последен триместър на бременността; Кърмене; Новородени и кърмачета под 3 месеца или под 5 kg телесно тегло поради липса на достатъчен клиничен опит.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Рискът от развитие на реакции на свръхчувствителност е по-висок при едновременен прием с други аналгетици и антипиретици и НСПВС. Метамизол може да взаимодейства и да доведе до промяна в ефекта на каптоприл, литий, метотрексат, триамтерен. Съществува риск от потискане на хемопоезата при едновременно приложение с други лекар-ства с хемотоксично действие, напр. такива съдържащи злато, противоракови продукти и др. Метамизол намалява плазмените концентрации на циклоспорин, поради което нивата на последния в кръвта трябва да бъдат проследявани с оглед избягване на компрометиране на резултата от органна трансплантация. Метамизол намалява активността на кумариновите антикоагуланта. Едновременната употреба с хлорпромазин може да доведе до риск от тежка хипотермия. Консумацията на алкохол по време на лечение с Диалгин трябва да бъде ограничавана.

Фертилитет, бременност и кърмене: Липсват достатъчно данни относно приложението на Метамизол по време на бременност. Известно е, че Метамизол преминава плацентарната бариера. Липсват данни за тератогенно действие, но поради отсъствието на данни от контролирани клинични изпитвания при хора, продуктът не следва да се прилага в първия триместър на бременността, а през втория, приложението му трябва да става след внимателна оценка на съотношението полза за майката/потенциален риск за плода. Известно е, че Метамизол е инхибитор на синтеза на простагландини, поради което е възможно да доведе до преждевременно затваряне на Боталовия проток, както и пренатални усложнения, свързани с потискане на тромбоцитната агрегация при плода и майката, поради което продуктът е противопоказан през последния триместър на бременността. Метаболитите на Метамизол преминават в майчиното мляко, поради което е необходимо кърменето да бъде прекъснато в първите 48 ч. след приложението на продукта.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Приложението на Диалгин перорални капки в терапевтични дози не повлиява способността за шофиране и работа с машини. При прием на високи дози, особено след прием на алкохол, е необходимо да се избягва шофирането и работата с машини.

Опаковка: Бутилка от кафяво стъкло (хидролитичен клас III), с капкомер и капачка на винт със защитен пръстен. Бутилката съдържа 20 ml разтвор.

Притежател на разрешението за употреба: Химакс Фарма ЕООД, тел.: 02 856 31 43

SPASMOPHARM / СПАЗМОФАРМ

AТС код: A03DA02

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка ампула от 2 ml инжекционен разтвор съдържа активните вещества Метамизол натрий (metamizole sodium) 1000 mg, питофенон хидрохлорид (pitofenone hydrochloride) 4 mg, фенпиверин бромид (fenpiverinium bromide) 0,04 mg. Всяка ампула от 5 ml инжекционен разтвор съдържа активните вещества Метамизол натрий (metamizole sodium) 2500 mg, питофенон хидрохлорид (pitofenone hydrochloride) 10 mg, фенпиверин бромид (fenpiverinium bromide) 0,1 mg. Помощни вещества: Вода за инжекции.

Показания: За краткотрайно симптоматично лечение на остри, умерено силни до силни болки при спазми на гладката мускулатура на вътрешните органи: стомашни или чревни колики; бъбречни колики при нефролитиаза; еластична дискинезия на жлъчните пътища; дисменорея.

Дозировка и начин на приложение: Спазмофарм инжекционен разтвор се прилага само интрамускулно. Прилага се само за краткотрайно лечение. Инжекционният разтвор трябва да се прилага под строг лекарски контрол и готовност за оказване на спешна помощ, поради риск от поява на анафилактичен шок при пациенти със свръхчувстви-телност към Метамизол или пиразолонови производни. При възрастни и деца над 15-годишна възраст (> 53 kg) се прилагат от 2 до 5 ml инжекционен разтвор интрамускулно. При необходимост дозата се повтаря след 6-8 часа. Максималната дневна доза не трябва да превишава 6 ml инжекционен разтвор (екв. на 3 g Метамизол натрий). Продължителност на лечението 2-3 дни. След постигане на терапевтичен ефект може да се премине към лечение с перорални обезболя-ващи и спазмолитични средства. При липса на терапевтичен ефект лечението с продукта се прекратява. При пациенти над 65 г. с възрастови нарушения на бъбречната и чернодробната функция е необходимо намаляване на дозата, тъй като е възможно увеличаване на времето на полуживот на Метаболитите на Метамизол. Метамизол се екскретира с урината под формата на метаболити. При пациенти с леко до умерено нарушение на бъбречната функция се препоръчва 1/2, от дозата за възрастни.
При пациенти с нарушена чернодробна функция приложение на високи дози трябва да се избягва. При кратковременно приложение не се налага редукция на дозите. Липсва достатъчно опит при по-продължително приложение при пациенти с нарушена бъбречна или чернодробна функция. Спазмофарм инжекционен разтвор е противопоказан при деца под 15 години.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества или някое от помощните вещества; Свръхчувствителност към пиразолонови производни (вкл. при пациенти с анамнеза за гранулоцитоза, след предхождащо прилагане на такива субстанции) или други НСПВС; Тежка чернодробна и бъбречна недостатъчност; Остра чернодробна порфирия; Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназна недостатъчност; Стомашно-чревна непроходимост и мегаколон; Нарушена костномозъчна функция (например след лечение с цитостатици) или заболявания на хемопоетичната система (агранулоцитоза, левкопения, апластична анемия); Аденом на простатата II и III степен; Атония на жлъчния и пикочния мехур; Хипотензивни състояния и хемодинамична нестабилност; Бременност и кърмене; Деца под 15-годишна възраст.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочетете кратката характеристика на продукта!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Комбинирането на Спазмофарм с други лекарствени продукти изисква повишено внимание по-ради съдържанието на Метамизол, който е ензимен индуктор.
Кумаринови антикоагуланти: При едновременно приложение Метамизол може да понижи активността на кумариновите антикоагуланта в резултат на ензимна индукция; Хлорпромазин и други фенотиазинови производни: При едновременно приложение с Метамизол съществува риск от поява на тежка хипотермия; Циклоспорин: Метамизол понижава плазмените нива на циклоспорин при едновременна употреба; Хлорамфеникол и други миелотоксични продукти: При едновременно приложение с Метамизол съществува повишен риск от поява на миелосупресия; Ензимните индуктори (барбитурати, глутетимид, Фенилбутазон) могат да намалят ефекта на Метамизол; Депресанти на ЦНС при комбинация с Метамизол усилват аналгетичния му ефект. Действието на трициклични антидепресанти (психофорин, амитриптилин), орални контрацептивни средства, аналгетици, алопуринол и алкохол се потенцира при едновременно приложение с Метамизол. Едновременното приложение с други аналгетици и НСПВС повишава риска от развитие на прояви на свръхчувствителност и поява на други нежелани ефекти. За класа на пиразолоновите производни е известно, че може да имат взаимодействия с каптоприл, литий, метотрексат и триамтерен, както и да променят ефективността на антихипертензивните продукти и на диуретиците. До каква степен Метамизол води до тези взаимодействия не е известно.

Бременност и кърмене: Употребата на продукта по време на бременност е противопоказно. Метаболитите на Метамизол се екскретират в кърмата, поради което при необходимост от лечение на майката със Спазмофарм, кърменето трябва да се преустанови.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Активното вещество фенпиверин, влизащо в състава на Спазмофарм, притежава холинолитичен ефект и може да предизвика световъртеж и нарушение в акомодацията. Метамизол е възможно да повлияе неблагоприятно вниманието и да наруши реакциите при неочаквани ситуации. Пациенти които шофират или работят с машини, трябва да бъдат предупредени за възможните нежелани ефекти от продукта. Дейностите, изискващи повишено внимание, трябва да бъдат прекратени до изчезване на нежеланите реакции.

Опаковка: инжекционен разтвор 500 mg/ml+2 mg/ml+0,02 mg/ml, ампули по 2 и 5 ml, самочупещи се, от тъмно неутрално стъкло, тип I. 10 броя ампули се поставят в блистер от PVC фолио. Единичен блистер, заедно с листовка за пациента се поставя в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: ВЕТПРОМ АД, тел.: 02/4519300, e-mail: office@vphama.bg

OLOVISION / ОЛОВИЖЪН

AТС код: S01GX09

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Един ml от разтвора съдържа 1 mg олопатадин /olopatadine/ (като хидрохлорид). Една капка от разтвора (около 30 ml) съдържа приблизително 0,03 mg олопатадин (като хидрохлорид). Помощни вещества: Бензалкониев хлорид 0,1 mg/ml, Динатриев фосфат дихидрат (Е339), Натриев хлорид, Хлороводородна киселина (Е507) и/или Натриев хидроксид (за корекция на рН), Вода за инжекции.

Показания: ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор е предназначен за лечение на очните признаци и симптоми на сезонен алергичен конюнктивит.

Дозировка и начин на приложение: Само за очно приложение. Дозата е една капка ОлоВижън в конюнктивния сак на засегнатото око (очи) два пъти дневно (през интервал от 8 часа). Лечението може да продължи до четири месеца, ако е необходимо. Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст. Не е необходимо коригиране на дозата при чернодробно или бъбречно увреждане. ОлоВижън може да се използва при педиатрични пациенти на възраст над три години, като се прилага същата доза, както при възрастни. Безопасността и ефикасността на олопатадин при деца на възраст под 3 години не е установена. В случай на съпътстваща терапия с други лекарствени продукти за локално приложение в окото, трябва да се спазва интервал от пет минути между отделните накапвания. Очните мази трябва да се прилагат последни.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Олопатадин е антиалергичен/ антихистаминов лекарствен продукт и независимо от това, че се прилага локално, се абсорбира и системно. Ако се появят някакви симптоми на сериозни реакции или свръхчувствителност, лечението трябва незабавно да се преустанови. ОлоВижън съдържа бензалкониев хлорид, който може да предизвика дразнене в окото. Съобщава се също, че бензалкониевият хлорид причинява точковидна и/или токсична язвена кератопатия. Изисква се специално наблюдение при честа или продължителна употреба при пациенти със сухота в окото, или при състояния на проблемна роговица. Контактни лещи: Известно е, че бензалкониевият хлорид предизвиква промяна в цвета на меките контактни лещи. Да се избягва контакт с меки контактни лещи. Пациентите трябва да бъдат инструктирани да свалят контактните лещи преди приложение на капките за очи и да изчакат най-малко 15 минути след накапването, преди да поставят контактните си лещи обратно в очите.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са провеждани проучвания за взаимодействия с други лекарствени продукти. In vitro проучванията показват, че олопатадин не пречи на метаболитните процеси, в които участват цитохром Р450 изоензимите 1А2, 2С8, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1 и ЗА4. Тези резултати показват, че олопатадин вероятно няма да повлияе на метаболитните процеси с други едновременно прилагани активни вещества.

Фертилитет, бременност и кърмене: Олопатадин не се препоръчва по време на бременност и кърмене, и при жени с детероден потенциал, които не използват контрацепция.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: ОлоВижън не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Бели бутилки от полиетилен с ниска плътност (LDPE) с обем 5 ml в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: Антибиотик-Разград АД

ATOFAB / АТОФАБ

AТС код: N06BA09

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Атофаб 10 mg твърди капсули. Всяка твърда капсула съдържа 10 mg атомоксетин (atomoxetine) под формата на 11,43 mg атомоксетин хидрохлорид (atomoxetine hydrochloride). Помощни вещества: капсула: Прежелатинирано царевично нишесте, Колоиден безводен силициев диоксид, Диметикон (350); обвивка: Желатин, Натриев лаурил сулфат (Е487), Титанов диоксид (Е171), Пречистена вода.

Показания: Атофаб е показан за лечение на синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder – ADHD) при деца на възраст 6 години и повече, при юноши и при възрастни, като част от цялостната терапевтична програма. Лечението трябва да се започне от специалист в лечението на ADHD. Диагнозата трябва да се постави съгласно настоящите критерии на DSM или указанията в МКБ. При възрастни, наличието на симптоми на ADHD трябва да бъде потвърдено от анамнезата в детска възраст. Желателно е да се получи потвърждение от трета страна и не трябва да се започва лечение с Атофаб, когато потвърждаването на симптоми на ADHD в детството е несигурно. Не може да се постави диагноза при наличието само на един или повече симптоми на ADHD. Както е посочено в клиничната оценка, пациентите трябва да имат ADHD най-малко с умерена тежест и с поне умерено изразени функционални нарушения на 2 или повече области (напр. социална, академична и/или професионално функциониране), засягащи редица аспекти от живота на лицето. Допълнителна информация за безопасната употреба на този продукт: Цялостната терапевтични програма обикновено включва психологични, образователни и социални мерки и има за цел да стабилизира пациенти с поведенчески синдром, характеризиращ се със симптоми, които може да включват хронична анамнеза за краткотрайно задържане на внимание, разсеяност, емоционална лабилност, импулсивност, умерена до тежка хиперактивност, незначителни неврологични признаци и патологична ЕЕГ. Способността за учене може да бъде намалена или да не бъде. Фармакологично лечение не е показано при всички пациенти с този синдром и решението за употреба на лекарствения продукт трябва да се базира на много задълбочена преценка на тежестта на симптомите на пациента, връзката на нарушенията с възрастта на пациента и продължителността на симптомите.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение. Атофаб може да се прилага със или без храна. Капсулите не трябва да се отварят и да се изважда съдържанието от тях, нито то да се приема по друг начин. Атофаб може да се прилага като еднократна дневна доза сутрин. Пациентите, които не постигат задоволително клинично повлияване (поносимост (напр. гадене или сънливост) или ефикасност), когато приемат Атофаб като еднократна дневна доза, могат да се възползват от приемането му двукратно дневно, в еднакви дози сутрин и късно следобед или рано вечер. Дозиране при деца/юноши с телесно тегло под 70 kg: Лечението с Атофаб трябва да започне с обща дневна доза от приблизително 0,5 mg/kg. Първоначалната доза трябва да се поддържа за минимум 7 дни преди титриране с повишаване на дозата според клиничното повлияване и поносимостта. Препоръчителната поддържаща доза е приблизително 1,2 mg/kg/ден (в зависимост от теглото на пациента и наличното количество на активното вещество атомоксетин в лекарствената форма). Не са демонстрирани допълнителни ползи от дози, по-високи от 1,2 mg/kg/ден. Безопасността от приложението на еднократна доза над 1,8 mg/kg/ден и обща дневна доза над 1,8 mg/kg не е системно оценявана. В някои случаи може да е уместно лечението да продължи в периода на полово съзряване.
Дозиране при деца/юноши с телесно тегло над 70 kg: Лечението с Атофаб трябва да започне с обща дневна доза от 40 mg. Първоначалната доза трябва да се поддържа за минимум 7 дни преди титриране с повишаване на дозата според клиничното повлияване и поносимостта (толерантността). Препоръчителната поддържаща доза е 80 mg. Не са демонстрирани допълнителни ползи от дози, по-високи от 80 mg. Максималната препоръчителна обща дневна доза е 100 mg. Безопасността от приложението на еднократни дози над 120 mg и обща дневна доза над 150 mg не е системно оценявана.
Възрастни: Лечението с Атофаб трябва да започне с обща дневна доза от 40 mg. Първоначалната доза трябва да се поддържа за минимум 7 дни преди титриране с повишаване на дозата според клиничното повлияване и поносимостта. Препоръчителната поддържаща доза е от 80 mg до 100 mg. Максималната препоръчителна обща дневна доза е 100 mg.

Допълнителна информация за безопасната употреба на този лекарствен продукт: Скрининг преди лечението: Преди предписване на лекарствения продукт е необходимо да се снеме подходяща медицинската анамнеза и да се извърши основно изследване на сърдечносъдовия статус на пациента, включително на артериалното налягане и сърдечната честота.
Текущо мониториране: Сърдечносъдовият статус трябва да се следи редовно със записване на кръвното налягане и пулса след всяко коригиране на дозата и след това поне веднъж на всеки 6 месеца. При пациентите в детска/юношеска възраст се препоръчва използването на персентил диаграми. При възрастните пациенти трябва да се следват настоящите референти ръководства за хипертония.
Прекратяване на лечението: В изследователската програма не са описани отчетливи абстинентни симптоми. При поява на значими нежелани лекарствени реакции лечението с атомоксетин може да се прекрати внезапно; в други случаи дозата на лекарствения продукт може да се понижава за подходящ период от време. Лечението с Атофаб не трябва да бъде безкрайно. След 1 година трябва да се извърши повторна оценка на необходимостта от продължаване на терапията, особено, когато пациента е постигнал стабилно и задоволително повлияване.
Специални групи пациенти: Употребата на атомоксетин при пациенти над 65-годишна възраст не е системно оценена. При пациенти с умерена чернодробна недостатъчност (клас В по Child Pugh) първоначалните и таргетните дози трябва да бъдат редуцирани до 50% от обичайната доза. За пациенти с тежка чернодробна недостатъчност (клас С по Child Pugh) първоначалната доза и таргетните дози трябва да бъдат редуцирани до 25% от обичайната доза.
Пациентите с бъбречно заболяване: Атофаб може да се прилага на пациенти с ADHD и с терминален стадий на бъбречно заболяване или с бъбречна недостатъчност в по-ниска степен, като се използват обичайните схеми на дозиране. При пациенти с терминален стадий на бъбречно заболяване атомоксетин може да обостри хипертонията. Пациентите с нефункционален ензим CYP2D6 (наречени CYP2D6 бавни метаболизатори) имат няколко пъти по-висока експозиция на атомоксетин в сравнение с пациентите нормална с функционална активност на ензима. Следователно при бавните метаболизатори има по-висок риск от възникване на нежелани събития. За пациенти, с установен генотип на бавен метаболизатор може да се обмисли прилагането на по-ниска начална доза и по-бавно титриране на дозата.  Деца под 6 годишна възраст: Лекарствения продукт не трябва да се употребява при деца под 6-годишна възраст.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Атомоксетин не трябва да се употребява в комбинация с инхибитори на моноаминооксидазата (МАО-инхибитори). Атомоксетин не трябва да се употребява поне 2 седмици след прекъсване на лечението с МАО-инхибитори. Лечение с МАО-инхибитори не трябва да се започва в рамките на 2 седмици след преустановяване приема на атомоксетин.
Атомоксетин не трябва да се употребява при пациенти със закритоъгълна глаукома, тъй като в клинични проучвания употребата на атомоксетин е свързана с повишена честота на мидриаза. Атомоксетин не трябва да се прилага при пациенти с тежки сърдечносъдови или мозъчносъдови нарушения. Тежките сърдечносъдови заболявалия могат да бъдат: тежка хипертония, сърдечна недостатъчност, артериално оклузивно заболяване, ангина, хемодинамично значимо вродено сърдечно заболяване, кардиомиопатии, миокарден инфаркт, потенциални животозастрашаващи аритмии и каналопатии (нарушения, предизвикани от дисфункция на йонните канали). Тежките мозъчносъдови заболявалия могат да бъдат мозъчна аневризма или инсулт. Атомоксетин не трябва да се прилага при пациенти с феохромоцитом или анамнеза за феохромоцитом.

Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба и Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Прочетете внимателно КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Атомоксетин не трябва да се използва по време на бременност, освен ако потенциалната полза не оправдава потенциалния риск за плода. Поради липса на данни, лекарството трябва да се избягва по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Атомоксетин повлиява минимално способността за шофиране и работа с машини. При деца и възрастни пациенти употребата на атомоксетин е свързана с повишена честота на умора, сомнолентност и замаяност в сравнение с плацебо. Пациентите трябва да бъдат съветвани да бъдат внимателни, когато шофират или работят с опасни машини, докато не се убедят напълно, че атомоксетин не оказва влияние върху работата и производителността им.

Опаковка: Картонена кутийка, съдържаща блистери от прозрачна PVC/PE/PCTFE/алуминиево фолио или блистери от PA/AL/PVC-алуминиево фолио. Размери на опаковки от: 7, 10, 14, 28, 30 и 56 твърди капсули. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: G. L. Pharma GmbH, Австрия