Фармацевтичен Монитор, бр. 5/2014

By | ноември 24, 2014

СЪДЪРЖАНИЕfm5-2014
Година XV, Брой 5 (80), 2014 г.

ЗДРАВЕ

ТЕРАПИИ

ТЕРМИНОЛОГИЯ

  • Комплайънс

ПРЕПАРАТИ НА ФОКУС

  • Епидемиология, патогенеза и терапия на коремната спастична болка

100-ТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ БИЛКИ В БЪЛГАРИЯ

  • Полски хвощ

Издава: ИНФОФАРМА ЕООД
ISSN 1312-3394