Фармацевтичен Монитор бр. 6/2015

By | януари 26, 2016

СЪДЪРЖАНИЕФармацевтичен монитор 6-2015

ЛЮБОПИТНО

ТЕРАПИЯ

  • Предписването на медикаменти за цели, за които те не са официално одобрени, води до нежелани лекарствени реакции.

ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

100-ТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ БИЛКИ В БЪЛГАРИЯ

Четете на PDF файл FM2015_6
Година XVI, Брой 6 (87), 2015 г.
Издава: ИНФОФАРМА ЕООД, ISSN 1312-3394