ФАРМАЦЕВТИЧЕН МОНИТОР

Фармацевтичен Монитор се разпространява със списание Инфофарма. Излиза 6 пъти в годината.

Съдържа информация за билки, любопитни статии и факти свързани със здравето, фармацията, пазарите и др.

Съдържания и линкове към някои от статиите в списанието.

Фармацевтичен Монитор бр. 1/2017