Tag Archives: опиоид

VELLOFENT / ВЕЛОФЕНТ

ATC code: N02AB03 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Велофент 67 микрограма сублингвални таблетки. Всяка таблетка съдържа 110 микрограма фентанил цитрат, еквивалентни на 67 микрограма фентанил. Помощни… Още.. »