Tag Archives: търговски наименования

НОВ справочник на лекарствените продукти 2018

Очаквайте новия СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2018. За ПЪРВИ ПЪТ справочникът ще съдържа и КРАТКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗЛПХМ и си заявете и запазете брой от СПРАВОЧНИКА! Тиражът ще е ограничен!