Tag Archives: Inbiotech

CORLEDIN / КОРЛЕДИН

AТС код: С01ЕВ17 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Една филмирана таблетка съдържа 7,5 mg ивабрадин (ivabradine) (еквивалентно на 8,085 mg ивабрадин хидрохлорид). Помощни вещества:… Още.. »

RABIOXIN / РАБИОКСИН

АТС код: А02ВС04 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа 20 mg рабепразол натрий (rabeprazole sodium), еквивалентен на 18,85 mg рабепразол (rabeprazole). Помощни вещества:… Още.. »

TELSOL PLUS/ ТЕЛСОЛ ПЛЮС

АТС код: С09DА07 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан (telmisartan) и 12.5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Помощни вещества: Лактоза монохидрат 49.8 mg,… Още.. »

TELSOL PLUS/ ТЕЛСОЛ ПЛЮС

ATC code: С09DА07 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан (telmisartan) и 25 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Помощни вещества: Лактоза монохидрат 99,67 mg,… Още.. »

VALSOL PLUS / ВАЛСОЛ ПЛЮС

ATC code: C09DА03 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка таблетка съдържа 160 mg валсартан (valsartan) и 25 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Помощни вещества: Валсол плюс 160 mg/25 mg филмирани… Още.. »