Tag Archives: R01AA05

AFRIN ND MENTHOL / АФРИН ND МЕНТОЛ

ATC code: R01AA05 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Оксиметазолинов хидрохлорид (oxymetazoline hydrochloride) 0,5 mg/ml. 1 впръскване (100 mcl) съдържа 50 микрограма оксиметазолинов хидрохлорид. Помощни вещества: бензалкониев хлорид 0,25… Още.. »