Депресиите…

By | септември 15, 2014

Депресиите струват 100 млрд. Евро годишно на бизнеса в европа

Работодателите в Европа трябва да са по-активни по отношение превенцията на депресиите, защото тази болест им струва 92 млрд. евро на година, сочи доклад, цитиран от „Юрактив”.

Според документа, публикуван на 12 март 2014 г. от двама британски професори – Мартин Нап (Martin Knapp) от Лондонското училище за икономика и Сара Евънс-Лако (Sara Evans-Lacko) от „Кингс Колидж”, 30 млн. души в Европа се борят с депресията, а работадателите им, като цяло, подценяват въздействието на това заболяване, макар то да води до ниска продуктивност и отсъствие от работа.

В проучването си, което включва 7 065 служители от Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Турция и Франция, учените установяват, че между 20% и 55% от работниците, диагностицирани с депресия, е трябвало да отсъстват от работа поради болестта.

Жените, разведените и работещите почасово са по-вероятни жертви на депресията, а високообразованите специалисти по-рядко отсъстват от работа поради тази причина, но на последните им е по-трудно да разкрият истината пред работодателя си, ако се сблъскат с депресията.

Докладът също така установява големи разлики в подходите в борбата срещу депресията на работното място в различните европейски страни. Например в Италия е по-малко вероятно да се разкрие диагнозата на работното място, отколкото във Великобритания или Турция.

Докато мениджърите в Дания са по-толерантни към депресираните си служители, то колегите им в Испания и Франция е по-вероятно директно да препоръчат лекарска помощ.

„Въпреки голямата публичност около психичните заболявания, обезпокоително е, че все още съществува голяма стигма, свързана с депресията и повечето работодатели не се справят с нея адекватно”, обяснява Нап. Той напомня, че според Световната здравна организация депресията е станала водеща причина за неработоспособност в света и има значителни икономически последици.

Според професора отсъствието от работа или даването на гъвкаво работно време не са непременно най-добрия начин да се помогне на депресираните служители, защото те обикновено се нуждаят от социално включване, за да се справят със състоянието си. Следователно би следвало да получават пряка подкрепа от началниците си.

Другият автор на изследването, Евънс-Лако, добавя, че избягването на проблема само ще допринесе за общественото невежство спрямо психичните заболявания и няма да помогне на фирмите или на работниците им.

„Мениджърите имат важна роля в създаването на подкрепяща среда, в която преобладава социалното приемане. По този начин служителите им ще се чувстват по-сигурно да говорят с тях за този вид проблеми”, заявява тя.