ЗА ИЗДАНИЯТА

Инфофарма е специализирано издание, в което се публикуват цени на едро на лекарства, ваксини, витамини и хранителни добавки, хомеопатични лекарства, консумативи, превързочни материали, санитария, апарати, болнично оборудване и други намиращи се в момента на българския фармацевтичен пазар. Във всеки брой на списанието публикуваме информация за новорегистрирани лекарства и хранителни добавки в момента на пускането им за продажба в аптечната мрежа. Над 50 дистрибутори на лекарства публикуват цените се в нашето списание. В последните години стана традиция, един от броевете на Инфофарма да съдържа актуалната нормативна уредба, касаеща дейността на аптеките и търговците на едро. Разпространението на списанието е само с абонамент.

Последната актуална информация за наличните лекарства на българския пазар може да намерите и онлайн  след платена регистрация! Спираме издаването на списанието от 2020  г.

Фармацевтичен монитор е специализирано издание, което се разпространява чрез абонамент сред аптеки, болници, ДКЦ-та, представителства, производители на лекарства и търговци на едро. На страниците му можете да откриете: юридически коментари за промените в нормативната уредба в областта на фармацията; актуална професионална информация за отделни здравни проблеми и продукти; проучвания на българския и световния фармацевтичен пазар; исторически справки за водещи фармацевтични фирми; фармацевтични новини и др.

Инфодент-БГ е издателство за дентална медицина, зъботехника и медицина. Екслузивен представител на Quintessence Publishing Group. Издател е на сп. ИНФОДЕНТ, в. ЗЪБОТЕХНИКА, сп. ЗДРАВЕ И НАУКА, сп. QUINTESSENCE INTERNATIONAL BULGARIA, сп. ДЕА. Посетете сайтовете www.infodent.bg; www.dentalbooks.bg

ИНФОВЕТ е специализирано месечно издание за цени и наличности на ветеринарномедицински препарати, консумативи и храни, както и информация за нови лекарства и храни. Специализирани статии четете в Инфовет. От 2018 г. списанието вече не излиза