Нараства броят на аптечните вериги в централна и източна европа

By | март 20, 2014

В Централна и Източна Европа се наблюдава ръст на броя на аптечните вериги, както и на броя на обектите във всяка една от тях, сочи доклад на консултантската компания PMR.

В Полша през 2013 г. се наблюдават последиците от Закона за реимбурсациите
Въпреки отрицателните последствия от Закона за реимбурсациите, през 2012 г. не бе регистрирано намаляване на броя на аптеките в Полша. Това се дължеше на силните финансови резултати от края на 2011 г., когато аптеките реализираха високи приходи в резултат на паническото пазаруване преди влизането в сила на въпросния закон. Броят на аптеките започна да намалява през 2013 г., като броят на затворените аптеки надвиши броя на новооткритите такива. Повечето от затворените аптеки бяха единични търговски обекти.

Между последната четвърт на 2012 г. и третата четвърт на 2013 г. на полския фармацевтичен пазар се появиха около 30 нови аптечни вериги с по над пет търговски обекта. Търговските обекти на аптечните вериги обикновено се отварят в по-малките градове, където съществува по-ниска степен на насищане на пазара.
“PMR очаква аптечните вериги да постигнат пазарен дял от над 50% на полския фармацевтичен пазар в рамките на следващите няколко години в резултат на динамичния растеж на дейността им. PMR очаква както развитието на нови аптечни вериги, така и ръст на броя на съществуващите аптечни търговски обекти”, заяви Анешка Скониечна, автор на доклада.

Демографските ограничения спъват развитието на фармацевтичния пазар в Румъния
Аптечните вериги ще продължат да се разрастват в бъдеще и в Румъния. Освен големите аптечни вериги с национално покритие като Catena и Sensiblu, ще се появят и по-малки мрежи със силни регионални позиции и това развитие вече е налице.

В същото време, подобно на развитието, което се наблюдава в търговията на едро, се установяват консолидационни процеси по отношение на аптеките в страната. През последните няколко години те регистрираха спад в маржовете си, тьй като отстъпките от страна на търговците на едро бяха намалени. Освен това конкуренцията става все по-жестока и някои от независимите аптеки, които не са инвестирали по време на предкризисния период, са на ръба на банкрута, понеже клиентите предпочитат модерните търговски обекти пред по-остарелите. “Забавянията на плащането и намаляването на маржовете са имали най-съществен ефект върху независимите аптеки. Мнозина фармацевти, които наближават пенсионна възраст, са все по-склонни да продадат лицензите си,” обяснява Анешка Скониечна.

С налагането на демографски ограничения върху откриването на нови аптеки в страната повечето нови обекти се откриват чрез придобиването на издаден вече лиценз. Поради това аптеките от бедните квартали и покрайнините се местят към центровете на градовете или по-близо до най-оживените места – включително търговски зони и болници. Следователно, при наличието на тези ограничения, не се очаква броят на аптеките в Румъния да се увеличи значително в близко бъдеще.

Аптечните обединения се оказват все по-популярни в Словакия
Както в Чехия, така и в Словакия обединенията на независимите аптеки са много популярни. Поради бързото разрастване на тази форма на сътрудничество, броят на аптеките в страната, принадлежащи към аптечни вериги или обединения, почти се е утроил през 2013 г. в сравнение с предходната година. Една от причините за това е забраната за създаване на аптечни вериги, приета в страната през януари 2013 г. Броят на аптеките в страната е почти двойно по-голям през 2013 г., отколкото през 2001 г., когато те са били общо около 1000.

Броят на аптеките в България може да падне под 3 000
Броят на аптеките в България е паднал до около 4170 през август 2013 г от 4600 – 4700 в периода 2007 – 2008 г. През 2015 г. броят на аптеките в страната може да падне до 2900, поради намаляването на броя на населението и намаляването на разходите за лекарства на глава от населението.

PMR прогнозира, че аптеките в България ще бъдат по-големи като размери, но по-малко на брой. Понастоящем нови аптеки се откриват в по-големите градове, като те често биват с площ от над 100 кв. м. Също така, разполагането на новите аптеки в търговски центрове е често срещано явление, но само големите вериги могат да си позволят да отворят подобни обекти, тьй като те изискват значителни инвестиции.

PMR очаква още преструктуриране и консолидационни процеси между аптеките, като независимите аптеки е по-вероятно да бъдат изкупени от аптечните вериги. PMR също така очаква развитието на други форми на сътрудничество между аптеките, включително франчайзинг, който все още не е много популярен в България.

ФМ, бр. 1/2014 г.