Нова възможност за лечение на астма вече е налична в Централна и Източна Европа

By | ноември 21, 2014

Виена, Австрия, 06 ноември 2014 г. Нова терапевтична опция, предoставена от Boehringer Ingelheim, вече е достъпна за страдащите от астма в Централна и Източна Европа. Терапията със Spiriva® Respimat® беше официално представена на състоялия се във Виена TiotropiumRespimat® форум, предназначен за специалисти от Централна и Източна Европа. На форума присъстваха медицински експерти, практикуващи лекари-специалисти и медии, които отбелязаха необходимостта от подобно развитие в областта на лечението на астма.Въвеждането на новото терапевтично показание наSpiriva® Respimat® е от изключително значение, тъй като по този начин се поставят основите на нов терапевтичен клас в лечението на астма. Още повече, че през последните пет години няма одобрение на нито един нов клас инхалаторна терапия[1].

Пред аудиторията на форума, проф. Пьотър Куна, завеждащ отделението по вътрешни болести, астма и алергии към Университетска болница Барлицки в Лоц, Полша, постави темата за неудовлетворените медицински нужди при лечението на астма. Дори при наличните в момента терапевтични възможности, най-малко 40%от пациентите с астма, остават симптоматични . Това се отнася дори при случаи на пациенти с лека и умерена форма на астма – не само при тежките случаи . Проф. Куна разгледа опасностите при наличие на симптоматична астма, които могат да доведат до повишен риск от обостряния (пристъпи) и зачестяване на посещенията на кабинетите по спешна медицина, хоспитализациите [4,5 ,6], до влошаване на качеството на живот [7] и прогресивно влошаване на белодробната функция.[6] Всички тези фактори подчертават неотложната необходимост от намиране на решения за подобряване на контрола на заболяването и симптомите му.

Проф. Ерик Бейтман, почетен професор по респираторна медицина и директор на Белодробния институт към Университета на Кейптаун, говори за Глобалната инициатива за астма (GINA), като подчерта, че „дългосрочните цели на лечението на астмата са постигне на добър контрол на симптомите и свеждане до минимум на бъдещите рискове от обостряния…“ [8] Като се базира на тези две приоритетни задачи при терапията на астма, проф. Бейтман посочи, че „съвременното разбиране за контрол на симптомите“ се определя от напълното повлияване на симптомите и на способността на пациента да осъществява обичайните ежедневни дейности без дискомфорт или необходимост от спешно лечение.[9] В дългосрочен план свеждането до минимум на бъдещите рискове представлява предпазване от влошаване на заболяването, изявяващо се чрез увеличаване на степента на изразеност на симптомите или зачестяване на обострянията. [9]

Резултатите от проведени наскородве клинични изпитвания от фаза III:PrimoTinA-asthma®I&II показват, че употребата на Spiriva® Respimat® в допълнение към поддържащата терапия с ИКС/ДДБАспомага да се постигнат и двете целив контрола на астмата. Проучванията показват, че при възрастни пациентис астма, които продължават да имат симптоми, независимо че приемат терапия сИКС или ИКС/ДДБА, добавянето на Spiriva® Respimat® към лечението:

  • Намалява риска от настъпване на тежко обостряне на астмата с една пета (21%)
    – Намалява броя на пациентите, при които настъпва тежко обостряне на астмата
  • Намалява риска от влошаване на астмата  с почти една трета (31%)
  • Времето до настъпване на първо тежко обостряне на астмата се увеличава с почти 2 месеца (56 дни) и времето до настъпване на първи епизод на влошаване на астмата се увеличава средно с над 4 месеца (134 дни)

 Нещо повече, Spiriva® Respimat® е ефективен при пациенти≥ 18 години със симптоматична астма, независимо от тяхната възраст, алергичен статус, тютюнопушене и реакция към бронходилатор [11].
„Въвеждането на Spiriva® Respimat® в терапията на астма бележи нова ера в лечението на заболяването в Централна и Източна Европа и глобално. Вълнуващо е да се види, че след многобройни положителни ключови клинични изпитвания в лечението на ХОББ, реализирани през последното десетилетие, тази терапевтична възможност – лечение при астма, е вече също одобрено показание. Нашите задълбочени изследвания показват, че Spiriva® Respimat® подобрява резултатите при възрастни пациенти с астма, които остават симптоматични, въпреки настоящо обичайно лечение“, посочи д-р Клаус Виел, регионален медицински директор, RCV, Boehringer Ingelheim.

„С повече от 90 години опит в областта на респираторните заболявания, Boehringer Ingelheim се е посветила на това да разработи и предостави на лекарите и пациентите нови терапевтични възможности. Ние сме изключително щастливи, че сегаSpiriva® Respimat® може да помогне за намиране на решение наявни неудовлетворени медицински нужди при лечението на астма“, добави д-р Виел.

Tiotropium Respimat® 2,5 µg е наличен за лечение на ХОББ в България със 75% реимбурсация от месец декември 2013 г.[6 ]

Групата Boehringer Ingelheim е една от 20-те водещи световни фармацевтични компании. Със седалище в гр. Ингелхайм, Германия тя работи на глобално ниво със своите 140 представителства и повече от 46000 служители. От основаването си през 1885 г., компанията, която е фамилна собственост, проучва, разработва, произвежда и предлага на пазара продукти с висока терапевтична стойност за хуманната и ветеринарна медицина.През 2012 г., Boehringer Ingelheim реализира близо 14,7 милиарда евро нетни продажби, като инвестира близо 22,5% процента от тях в проучвания и развитие на най-големия си бизнес сегмент – лекарствата с рецепта. Лечението на респираторните заболявания е една от основните насоки за Boehringer Ingelheim от повече от 90 години и компанията инвестира значителни ресурси за проучвания в тази терапевтична област.