Кратък справочник на ЛП, разрешени за употреба в България 2014 г.

SPRAVOCHNIK 2014

Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България за 2014 г.

Издаден: март 2014
Издателство:
Инфофарма
ISSN: 2367-4636

Информацията е актуална към месец януари 2014 г.

Лекарствените продукти са подредени съгласно анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО.

ЦЕНА: 18 лв.

Доставка: Български Пощи или Куриер по Ваш избор и за Ваша сметка

В справочника са включени лекарствените продукти, които са получили разрешение за употреба в България или удостоверение за регистрация, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, или по централизирана процедура съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година.

Искаме да обърнем внимание, че част от лекарствата имат разрешение за употреба, но в момента не са налични на българския пазар. На някои от тях в близките месеци им предстои маркетиране. Информация за наличните лекарства на българския пазар може да намерите в списание ИНФОФАРМА.

СЪДЪРЖАНИЕ
Схема на означенията
Информация за лекарствата по анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО.
Азбучен указател по международно непатентно наименование.
Азбучен указател по търговско наименование.
Използвани индекси на притежатели на разрешенията за употреба.

Може да видите кратка извадка от справочника, PDF 

Благодарим на отзовалите се за съдействие медицински представители за България!