Разходи, качество и резултати в здравеопазването

isporКНИГА НА ТЕРМИНИТЕ НА ISPOR

Главен редактор: Мерилин Дикс Смит, рег. фармацевт, д-р

Редактори: Марк Л. Бергер, лекар; Керстен Бингефорс, д-р; Едуин С. Хедблом, фармацевт; Крис Л.Пашос, д-р; Джордж У. Сорънс, д-р

Издадена: 2012
Издателство: Инфофарма ЕООД

ИЗЧЕРПАНА

ЦЕНА: 50 лв.

ISPOR – Международно общество за фармакоикономически проучвания и анализи

Може да видите част от изданието, PDF

Предговор
МЕЖДУНАРОДНОТО ОБЩЕСТВО ЗА ФАРМАКОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ (ISPOR) е неправителствена организация, създадена да насърчава практиката и науката фармакоикономика и оценката на здравните резултати. Мисията на ISPOR е да се насърчават научните изследвания на икономическите и клинични резултати и резултатите в областта на качеството на живот, свързани със здравните интервенции и да се насърчава превръщането на тези изследвания в информация, която мениджърите в здравеопазването намират за полезна.
РАЗХОДИ, КАЧЕСТВО И РЕЗУЛТАТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: КНИГА НА ТЕРМИНИТЕ НА ISPOR служи на мисията на сдружението. Тя включва над 100 статии, които обхващат повече от 400 термина, свързани със здравеопазването, както и с клиничните и икономически резултати и тези, съобщавани от пациентите във връзка с това обслужване, както и за цялостното управление и регулиране на здравеопазването. Всяка статия се фокусира върху ключов термин, дефинира го накратко, обяснява неговата употреба и значение, описва проблемите, свързани с него, и изброява свързаните термини и библиография.
РАЗХОДИ, КАЧЕСТВО И РЕЗУЛТАТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: КНИГА НА ТЕРМИНИТЕ НА ISPOR се основава на първата публикация на ISPOR, Лексикон на ISPOR™, създадена за да насърчи и улесни по-доброто разбиране на изследванията на резултатите в здравеопазването и използването им при вземането на решения за здравеопазването. Тази книга е насочена към здравните специалисти и лицата, отговорни за вземането на решения, както и към практикуващите във връзка с изследователските резултати и преподавателите. Поради това предлага множество функции. Тя е справочник за изследователите на резултатите, лексикон за изследванията на резултатите, който е лесен за употреба, и енциклопедия за професионалисти в здравеопазването, както и подробен учебник за преподавателите на лекарите и обучаващите се изследователи.
РАЗХОДИ, КАЧЕСТВО И РЕЗУЛТАТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: КНИГА НА ТЕРМИНИТЕ НА ISPOR не би била възможна без многобройните сътрудници измежду членовете на ISPOR по света. Над 200 члена на ISPOR допринесоха за тази книга като автори или рецензенти. Коментарите отразяват перспективите на географски различни региони, включително Северна Америка, Европа, Азия, Япония и Австралия, където познанията по фармакоикономика и изследване на резултатите все по-често се използват в процеса на вземане на решения в здравеопазването.
Редакторите се възползваха от подкрепата и благодарят на служителите на ISPOR Стивън Л. Приори, директор за публикациите и Иман Нади, координатор за публикациите, както и на д-р Арне Хайзел, сътрудник на ISPOR за 2001, за координирането и подобряването на монографията в процеса на оформянето и рецензирането при окончателната подготовка на ръкописа.
Ние искрено се надяваме, че РАЗХОДИ, КАЧЕСТВО И РЕЗУЛТАТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: КНИГА НА ТЕРМИНИТЕ НА ISPOR, точно като Лексикона на ISPOR™, ще помогне на практикуващите в областта на фармакоикономическите проучвания и анализи и на тези, които са потребители или преподаватели в тази област, за подобряване на комуникациите, съвместната работа, както и на сътрудничеството на международно равнище при цялостната оценка на резултатите в здравеопазването.
Фармакоикономическите проучвания и анализи ще продължат да се развиват заедно с клиничната практика и клиничните изследвания като цяло. Ние очакваме, че ще бъдат необходими бъдещи издания на книгата, за да се отрази развитието на нашата област. В тази връзка приветстваме отзивите ви. Добре дошли са както общи, така и специфични коментари за това как тази книга може да стане по-полезна.