Кратък Справочник на лекарствените продукти 2014

By | март 11, 2014

SPRAVOCHNIK 2014Издаден: март 2014 Издател: Инфофарма ЕООД ISSN 2367-4636 тегло: 0.490 g

Цена: 18 лв. Лекарствените продукти са подредени съгласно анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО.

Освен лекарствата, които са получили разрешение за употреба в България или удостоверение за регистрация, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, са включени и лекарствата по централизирана процедура съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година. Повече информация: www.bda.bg; www.ema.europa.eu/ema/

Информацията е актуализирана към месец януари 2014 г.

Част от лекарствата включени в справочника имат разрешение за употреба, но в момента не са налични на българския пазар. На някои от тях в близките месеци им предстои маркетиране.

Актуална информация за наличните лекарства на българския пазар може да намерите в списание ИНФОФАРМА и он-лайн на www.infopharma-bg.net – след платена регистрация!

Благодарим на всички медицински представителства, които се отзоваха и посветиха част от времето си, за да представим пред вас максимално актуална информация.