AZITROFORT / АЗИТРОФОРТ

By | септември 1, 2014

ATC code: J01FA10
По лекарско предписание

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: в 1 капсула се съдържа азитромицин дихидрат (azithromycin dihydrate), екв. на 500 mg азитромицин (azithromycin). Помощни вещества: Лактоза монохидрат/Царевично нишесте (85:15), Натриев лаурилсулфат, Магнезиев стеарат, Титанов диоксид Е171, Желатин, Азорубин кармоизин Е122.

Показания: АзитроФорт е показан за лечение на инфекции при възрастни и деца с тегло над 45 kg, когато е известно или се подозира, че са предизвикани от един или повече, чувствителни към действието на азитромицин микроорганизми: Горни дихателни пътища – фарингит/тонзилит, синуит и среден отит; Долни дихателни пътища – бактериален бронхит и пневмония, придобита в обществото; Кожа и подкожни тъкани – acne vulgaris, средно изразена форма, еритема хроника мигранс (първи стадий на Лаймска болест), еризипел, импетиго и вторична пиодермия; Полово предавани болести – неусложнени уретрити и цервицити, предизвикани от Chtamydia trachomatis. Приложението на продукта следва да бъде съобразено с националните и локални ръководства и насоки за провеждане на антибактериална терапия.

Дозировка и начин на приложение: Капсулите АзитроФорт се приемат цели, като еднократна дневна доза. Както редица други антибиотици продуктът трябва да се приема най-малко един час преди или два часа след прием на храна.
Възрастни, включително лица в напреднала възраст и деца с телесно тегло над 45 kg: Инфекции на горните и долни дихателни пътища: Обща курсова доза 1500 mg, която трябва да бъде приета в продължение на 3 дни (500 mg еднократно дневно); Средно изразена форма на acne vulgaris: Обща курсова доза 6 g, при следния препоръчителен дозов режим: 500 mg еднократно дневно в продължение на 3 последователни дни, в следващите 9 седмици веднъж седмично 500 mg. Дозата за втората седмица трябва да бъде приета 7 дни след приема на първата доза, а дозата за трета-осма седмица се приема през 7 дневни интервали; Неусложнени полово предавани болести, причинени от Chtamidia trachomatis: Терапевтичната доза е 1000 mg, приета еднократно; Еритема хроника мигранс (първи стадий на Лаймска болест): Обща курсова доза азитромицин 3 g при следния дозов режим – 1 g еднократно през първия ден, втори – пети ден 500 mg като еднократен дневен прием.
Деца с телесно тегло под 45 kg: АзитроФорт капсули 500 mg не са подходящи за деца с тегло под 45 kg, поради невъзможност за точно дозиране.
Не е необходима корекция на дозата при пациенти с леки до умерени бъбречни нарушения (креатининов клирънс > 40 ml/min). При пациенти с тежки бъбречни нарушения (креатининов клирънс < 40 ml/min) е необходимо повишено внимание. Поради това, че азитромицин се метаболизира в черния дроб и се екскретира с жлъчката, продуктът не трябва да се прилага при пациенти с тежки чернодробни заболявания.

Противопоказания: известна свръхчувствителност към азитромицин или към някое от помощните вещества; известна свръхчувствителност към еритромицин, макролидни или кетолидни антибиотици; поради съществуваща теоретична възможност от развитие на ерготазъм, продуктът не трябва да се прилага едновременно с лекарства, съдържащи ерготаминови производни.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Съществува риск от Алергични реакции, Сърдечни усложнения, Суперинфекции, Стрептококови инфекции, Бъбречни нарушения, Чернодробни нарушения. Има опасност при лечение с ерготаминови производни, Миастения гравис. Прочетете пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Приемът на Антиациди, Циметидин, Нелфинавир, Терфенадин, Флуконазол оказват влияние върху действието на Азитромицин. Азитромицин от своя страна повлиява действието на Карбамазепин, Цизаприд, Циклоспорин, Дигоксин, Ерготаминови деривати. Прочетете пълната КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Азитромицин не трябва да се прилага по време на бременност с изключение на случаите на ясна необходимост. Решението за продължаване/прекъсване на кърменето или за продължаване/прекъсване на лечението с азитромицин трябва да бъде направено след преценка на ползата от кърменето за детето и ползата от лечението с азитромицин за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма данни.

Опаковка: Твърди желатинови капсули по 3 или 6 броя в блистер от PVC/AL фолио. 1 (един) блистер с листовка/ информация за потребителя в картонена кутия,

Притежател на разрешението за употреба: Антибиотик-Разград АД, България