Category Archives: лечебни растения и билки

ОВЧАРСКА ТОРБИЧКА

Наименование на латински. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. Семейство. Кръстоцветни – Brassicaceae (Cruciferae) Български народни наименования. Бяла трева, гергьовден, овчарска торбичка, плешчица, тракачка, хлопка, чобан торба. Народни наименования в други страни. Пастушья сумка (р), shepherd’s pursе (е), bourse-a-pasteur (f), Echter Hirtentaschel (d). Описание. Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблата най-често са единични, 5–60 см високи, прости… Read More »

БЪЗАК

Наименование на латински: Sambucus ebulus L. Семейство: Caprifoliaceae – Бъзови Български народни наименования: абъд, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, тревист бъз Народни наименования в други страни: бузина травянистая (вонючая) (р), dwarf-elder (e), Zwerg-Holunder (d), petit sureau (f) Описание: Бъзакът е многогодишно тревисто растение. Централният корен е силно развит, едър, дебел, а от неговата шийка… Read More »

ЧЕРЕН ДЪРВЕСЕН БЪЗ

Наименование на латински: Sambucus nigra L. (Sambucus vulgaris Lam.) Семейство: Caprifoliaceae – Бъзови Български народни наименования: бозик, бойзан, бузе, бъз, бъзлян, бъзовина, дренбъз, дървесен бъз, свирчина, свирчичина, свирчовина, свирчок, сурчумина, трънбъз, черен бъз Народни наименования в други страни: бузина черная, самбук (р), common elder (e), Gemeiner Holunder, Schwarzer Holunder (d), sureau commun, s. noir (f)… Read More »

ЧЕРВЕН КАНТАРИОН

Наименование на латински: Centaurium erythraea (Erythraea centaurium Pers., Centaurium minus Moench, C. umbellatum Gilib.) Семейство: Gentianaceae – Тинтявови Български народни наименования: бабино биле, бабиче, горчивка, горчило, катриот, китчица, посечниче, трескавиче, червен кантарион, червена звъника Народни наименования в други страни: золототысячник m зонтичный, з. малый (р), common centaury, common erythraea (e), Echets Tausendguldenkraut n, Gemeines Tausendguldenkraut… Read More »

ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНА

В нашата природа се срещат 60 вида детелини с двойно повече разновидности. Детелините са най-богатият на видове род между бобовите растения в нашата флора. У нас червената детелина е най-широко разпространена. Наименование на латински: Trifolium pratense Семейство: Fabaceae (Leguminosae) – Бобови Български народни наименования: Ливадна детелина Описание: Многогодишно тревисто растение с дълбок корен и късо… Read More »