Category Archives: нови лекарства

ALLEZODAC/АЛЕЗОДАК

 AТС код: R06AЕ07 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg цетиризинов дихидрохлорид (cetirizine dihydrochloride). Помощни вещества: 1 филм. табл. съдържа… Read More »

COSOPT iMulti / КОСОПТ айМулти

AТС код: S01ED51 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всеки ml съдържа 22,26 mg дорзоламидов хидрохдорид (dorzolamide hydrochloride), съответстващ на 20 mg дорзоламид и 6,83… Read More »

ELAXA PICO / ЕЛАКСА ПИКО

AТС код: A06AB08 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Една таблетка ЕЛАКСА пико съдържа 5,19 mg натриев пикосулфат монохидрат (sodium picosulfate monohydrate), еквивалентен на 5… Read More »

CO-ROSWERA / КО-РОЗВЕРА

AТС код: C10BA06 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg розувастатин (rosuvastatin) (като розувастатин калций) и 10 mg езетимиб (ezetimibe).… Read More »

BICACON / БИКАКОН

AТС код: L02BB03 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg бикалутамид (bicalutamide). Помощни вещества: Ядро: Всяка таблетка съдържа 62,7 mg… Read More »