CEFAVORA / ЦЕФАВОРА

By | ноември 21, 2019

Хомеопатичен лекарствен продукт

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: 1 таблетка съдържа: Crataegus trit. D4 12,94 mg; Viscum album trit. D4 4,66 mg; Ginkgo biloba trit. D4 2,24 mg. Помощни вещества: лактоза монохидрат, магнезиев стеарат.

Показания: В съответствие с хомеопатичните принципи, Цефавора таблетки може да се използва при циркулаторни нарушения от сърдечен или съдов произход, придружени с главоболие или световъртеж. Употребата на този хомеопатичен лекарствен продукт се основава изцяло на хомеопатичен опит. При тежки форми на тези заболявания се налага клинично лечение.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение. За по-добри резултати, оставете таблетката да се разтвори бавно в устата. Възрастни и юноши на и над 12 години:  При обострени случаи се приема 1 таблетка на всеки половин или един час, най-много 6 пъти дневно. При хронични случаи се приема 1 таблетка веднъж до три пъти на ден. Ако оплакванията се подобрят, честота на приема трябва да се намали.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Цефавора таблетки съдържат лактоза монохидрат. Пациенти, страдащи от рядка наследствена непоносимост към галактоза, недостиг на лактаза или глюкозо-галактозна-малабсорбция не трябва да приемат Цефавора таблетки. При прием на хомеопатични лекарствени продукти, съществуващите оплаквания могат времено да се влошат (първоначална реакция). Ако симптомите не се подобрят след 7 дни, приемът следва да бъде преустановен. След затихване на първоначалната реакция, лекарството може да се приема отново. Ако оплакванията отново се появят, лечението трябва да се прекрати. Всяко продължително лечение с хомеопатичен продукт трябва да се наблюдава от лекар. Не се препоръчва употребата на Цефавора таблетки при деца под 12 годишна възраст поради липса на достъчно данни.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са известни взаимодействия с други лекарства. Ефектът на хомеопатичния лекарствен продукт може да бъде неблагоприятно повлиян от общи увреждащи фактори в начина на живот на пациента, както и от стимуланти.

Фертилитет, бременност и кърмене: Не са налични достатъчно данни относно употребата на Цефавора таблетки при бременни и кърмещи жени. Поради тази причина, по време на бременност и кърмене това лекарство трябва да се приема само след консултация с лекар. Няма данни за влиянието върху фертилитета и детеродния потенциал.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Цефавора таблетки не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Кутии от 20, 60 и 100 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Севекс Фарма ООД, тел. 02 865 04 26