DICLORAPID / ДИКЛОРАПИД

By | ноември 27, 2014

ATC code: М01АВ05

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Една стомашно-устойчива твърда капсула, съдържа диклофенак, като 75 mg диклофенак натрий. Съдържание на капсулата: Талк; Микрокристална целулоза; Повидон К25; Силициев диоксид, колоиден безводен; Пропиленгликол; Съполимер на метакрилова киселина – етилакрилат (1:1); Капачка на капсулата: желатин; еритрозин Е 127; Титанов диоксид Е 171; железен оксид, жълт Е172; натриев лаурилсулфат; Тяло на капсулата: Еритрозин Е127; Титанов диоксид Е171; Железен оксид жълт Е172; Желатин; Натриев лаурилсулфат.

Показания: ДиклоРапид 75 mg стомашно-устойчива твърда капсула е показан за лечение при възрастни. Симптоматично лечение на болка и възпаление, свързани с: артритни състояния: ревматоиден артрит, остеоартрит, анкилозиращ спондилит; пристъп от подагра; остри мускулно-скелетни нарушения, като периартрит, тендинит, тендосиновит, бурсит; болезнени пост-травматични отоци или възпаления.

Дозировка и начин на приложение: ДиклоРапид 75 mg стомашно-устойчива твърда капсула се гълта цяла с много течност (чаша вода) един до два часа преди хранене, като трябва да се приема на празен стомах. Лекуващият лекар преценява продължителността на приема. Дозата диклофенак зависи от тежестта на клиничното състояние. Препоръчителният дозов обхват при възрастни е между 50 mg и 150 mg диклофенак натрий дневно, приемани еднократно дневно или разделени на два приема. При ревматични заболявания може да е необходимо ДиклоРапид 75 mg стомашно-устойчиви капсули да се приемат за по-продължителен период от време. При продължителна употреба общата дневна доза трябва да бъде намалена, ако е възможно, до 75 mg диклофенак натрий според терапевтичния отговор. Нежеланите лекарствени реакции могат да бъдат сведени до минимум чрез използване на най-ниската ефективна доза за най-краткия период от време, необходим за контролиране на симптомите. При пациенти в старческа възраст не е необходимо специално коригиране на дозата. При пациенти с леко до умерено нарушена бъбречна функция не е необходимо намаляване на дозата. При пациенти с леко до умерено нарушение на чернодробна функция не е необходимо намаляване на дозата.

Противопоказания: доказана свръхчувствителност към диклофенак или към някое от помощните вещества на лекарствения продукт; анамнеза за гастроинтестинален кръвоизлив или перфорация, свързани с предходно лечение с НСПВС; съществуваща или предходна анамнеза за повтарящи се стомашно-чревни язви или кръвоизливи (2 или повече различни епизода на доказана язва или кръвоизлив); цереброваскуларен или друг активен кръвоизлив; тежка сърдечна недостатъчност; известни предходни реакции на бронхоспазъм, астма, ринит или уртикария след приемане на ацетилсалицилова киселина или други нестероидни противоревматични или противовъзпалителни средства (НСПВС); неизяснени нарушения на хемопоезата; тежка чернодробна дисфункция или бъбречно увреждане; установена застойна сърдечна недостатъчност (NYHA II-IV), исхемична болест на сърцето, периферно артериално заболяване и/или мозъчно-съдова болест; последен триместьр на бременността. Деца и юноши на възраст под 18 години не трябва да приемат ДиклоРапид 75 mg стомашно-устойчива капсула, тъй като съдържанието на активното вещество е твърде високо.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: ДиклоРапид 75 mg стомашно-устойчива капсула не трябва да се използва през първия и втория триместър от бременността и е противопоказан по време на третия триместьр на бременността. Диклофенак не трябва да се приема по време на кърмене, за да се избегнат нежеланите лекарствени реакции при кърмачето. Използването на диклофенак може да наруши фертилитета при жената, поради което не се препоръчва при жени, които искат да забременеят. Прекратяване на лечението с ДиклоРапид 75 mg стомашно-устойчива капсула трябва да се обмисли при жени, които имат трудности да забременеят или които преминават изследвания за безплодие.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Пациенти, които имат зрителни нарушения, световъртеж, сънливост или други нарушения на централната нервна система, докато приемат диклофенак, трябва да се въздържат от шофиране или работа с машини. Това важи особено, когато има и взаимодействие с алкохол.

Опаковка: Защитен от деца блистер, състоящ се от PVC / PVDC и алуминиево фолио, ламиниран с пергамент или незащитен от деца блистер, състоящ се от PVC / PVDC и алуминий неламиниран с пергамент. Опаковка с 10,30 и 50 стомашно-устойчиви капсули. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Pharmaswiss, Чешка Република