GELTIM / ГЕЛТИМ

By | септември 11, 2013

ATC: S01ED01

Състав: 1 mg/g гел за очи съдържа 1 mg тимолол под формата на тимололов малеат. Помощни вещества: Сорбитол, Поливинилов алкохол, Карбомер 974 Р, Натриев ацетат трихидрат, Лизин монохидрат, Вода за инжекции.

Показания: Понижение на повишеното вътреочно налягане при пациенти с: очна хипертония, хронична откритоъгълна глаукома.

Дозировка и начин на приложение: За очно приложение. Възрастни и хора в старческа възраст: Препоръчваната схема на дозиране е 1 капка ГЕЛТИМ 1 mg/g в засегнатото око (или очи) веднъж дневно, сутрин. Деца и юноши: Няма опит при деца и юноши. Затова този гел за очи не се препоръчва за тази група пациенти.
Ако офталмологът прецени, че е необходимо, ГЕЛТИМ 1 mg/g може да се комбинира с един или повече други видове противоглаукомно лечение (локално и/или системно приложение). Не се препоръчва обаче комбинацията от два вида капки за очи с бета-блокери. Други капки за очи трябва да се прилагат поне 15 минути преди ГЕЛТИМ. Очният гел трябва да е последното приложено лекарство. За отговора към ГЕЛТИМ 1 mg/g може да са необходими няколко седмици, за да се стабилизира вътреочното налягане и затова проследяването на лечението трябва да включва измерване на вътреочното налягане след период на лечение от приблизително четири седмици.
Начин на приложение: Тимолол гел за очи трябва да се прилага в конюнктивалния сак. Единичната доза съдържа достатъчно гел за лечение и на двете очи. Само за еднократна употреба. Когато ГЕЛТИМ 1 mg/g се използва за замяна на други антиглаукомни капки за очи, тези капки трябва да се спрат след пълен ден терапия и ГЕЛТИМ 1 mg/g трябва да се започне на следващия ден в дозировка от една капка в засегнатото око (или очи) веднъж дневно, сутрин. За повече информация прочетете пълната листовка!

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество (тимолол малеат) или някое от помощните вещества; Реактивно заболяване на дихателните пътища, включително бронхиална астма или анамнеза за бронхиална астма, тежка хронична обструктивна белодробна болест; Синусова брадикардия, синдром на болния синус, сино-атриален блок, атриовентрикуларен блок втора или трета степен, неконтролиран с пейсмерък; Манифестна сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок; Нелекуван феохромоцитом; Роговични дистрофии; Комбинация с флоктафенин; Комбинация със султоприд.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаимодействия с други лекарствени средства и други форми на взаимодействие: Прочетете КХП!

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: ГЕЛТИМ има малко влияние върху способността за шофиране и работа с машини. Не са провеждани никакви проучвания върху ефекта на този лекарствен продукт върху способността за шофиране. Когато се шофира или работи с различни машини, трябва да се има предвид, че могат да се появят нарушения на зрението, включително промени рефракцията, диплопия, птоза, чести епизоди на леко и транзиторно замъглено зрение и случайни епизоди на замаяност и умора.

Опаковка: 10 еднодозови опаковки (PEBD), съдържащи 0,4 g гел, са опаковани в саше (хартия/алуминий), кутия от 3 или 9 сашета. Опаковката съдържа 30 (3×10) или 90 (9×10) еднодозови опаковки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: LABORATOIRES ТНЕА