J07BX03 – Nuvaxovid

By | юли 7, 2022
Име
Nuvaxovid
Притежател на разрешението за употреба
Novavax CZ, a.s.
Активно вещество
SARS-CoV-2 recombinant spike protein
Международно непатентпо наименование (INN)
COVID-19 Vaccine (recombinant, adjuvanted)
Терапевтична област (MeSH)
COVID-19 virus infection
ATC code
J07BX03
Допълнително наблюдение Additional monitoring

Това лекарство е под допълнително наблюдение.

Условно одобрение Conditional approval

Това лекарство получи условно разрешение за употреба.

Прочетете КХП!