METROSA / МЕТРОЗА

By | юли 17, 2014

ATC code: D06BX01

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: 1 g гел съдържа 7,5 mg метронидазол (metronidazole). Помощни вещества: 30 mg/g гел, Феноксиетанол (Ph.Eur.), Пропиленгликол, Хипромелоза Е464, Пречистена вода.

Показания: За локално лечение на розацея (свързани с розацея възпалителни папулопустули).

Дозировка и начин на приложение: Възрастни и пациенти в старческа възраст: Нанесете тънък слой от гела върху засегнатите части на лицето два пъти дневно в продължение на четири седмици. Лечението може да продължи още четири седмици, ако е необходимо.
Употреба при деца и юноши: Не се препоръчва, понеже не са провеждани клинични изпитвания.

Противопоказания: Metrosa 0,75% гел е противопоказан при лица с анамнеза завръхчувствителност към метронидазол или други съставки на лекарствената форма.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Да се избягва контакт с очите и лигавиците. В случай на контакт с очите, измийте ги внимателно с топла вода. Metrosa 0,75% гел съдържа пропилен гликол, който може да предизвика дразнене на кожата. В случай на подобно раздразване, пациентът трябва да бъде посъветван да използва Метроза 0,75% гел по-рядко или временно да спре употребата му и да потърси медицинска помощ ако е необходимо.
По време на лечението с метронидазол трябва да се избягва излагане на ултравиолетови лъчи (слънчеви бани, солариум, слънчеви лампи). Не трябва да се надвишава препоръчваната продължителност на лечението. Ако е необходимо, терапията може да се повтори, но трябва да се спази интервал от 6 седмици между курсовете на лечение. Трябва да се избягва ненужна и продължителна употреба на това лекарство. Няма достатъчно клинични данни за ефикасността и безопасността на Metrosa 0,75% гел при деца – по тази причина Metrosa 0,75% гел не трябва да се прилага на деца. Метронидазол представлява нитро имидазол и трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с доказателства или анамнеза за кръвни заболявания.
Съществуват данни, подсказващи, че метронидазол е карциногенен при някои животински видове. Към настоящия момент няма данни за карциногенен ефект при хора.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Взаимодействие със системни лекарства е малко вероятно, защото абсорбцията на метронидазол след дермално приложение на Metrosa 0,75% гел е ниска. Въпреки това, трябва да се спомене, че има съобщения за дисулфирам-подобни реакции при малък брой пациенти, приемащи едновременно метронидазол и алкохол. Съобщава се, че пероралният метронидазол потенцира ефекта на варфарин и други кумаринови антикоагулант, което води до удължаване на протромбиновото време. Ефектът на локално приложения метронидазол върху протромбиновото време не е известен.

Фертилитет, бременност и кърмене: До настоящия момент няма опит с употреба на Metrosa 0,75% гел при бременни пациентки. Това лекарство трябва да се използва по време на бременност само ако има абсолютна нужда. Въпреки че кръвните нива са значително по-ниски при кожно приложение на Metrosa 0,75% гел, трябва да се вземе решение дали да се прекрати кърменето или да се преустанови употребата на лекарството, като се вземе предвид значението на лекарството за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Въз основа на фармакодинамични профил и клиничния опит способностите, свързани с шофиране и работа с машини не следва да бъдат засегнати.

Притежател на разрешението за употреба: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Германия