НАГРАДА „ПИТАГОР” ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО И МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ”

By | юли 29, 2016

Осмото издание на годишните награди „ПИТАГОР“ 2016 отличи водещи учени и за първи път сред тях има фармацевт

prof. Irini-DoychinovaНАГРАДА „ПИТАГОР” ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО И МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ” беше дадена на двама учени, единият от които е: Проф. Ирини Атанас Дойчинова, доктор на химическите науки, преподавател по физикохимия и фармакокинетика във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет.

Нейните научните интереси са в областта на лекарствения дизайн, биоинформатиката и изчислителната химия и биология. За последните три години сред основните й приноси са дизайна на нови структури с активност против туберкулоза и болест на Алцхаймер, както и дефинирането на основни структурни фрагменти и физикохимични свойства, влияещи върху разпределението и елиминирането на лекарствата.

В периода 2013-2015 г. проф. Дойчинова има 21 научни публикации в чуждестранни издания с висок импакт фактор. Съавтор е на два учебника и на две монографични поредици. Участва в редица национални и международни научни проекти и е част от редколегиите на 6 чуждестранни списания.

През 2011 г. е отличена с награда „Златна Панацея“ за особен принос при реализацията
на преподаването, научноизследователска и експертна дейност в медико-биологичната област.