НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДАТА ОТ ТЮТЮНА

By | април 6, 2022
Д-р Жизел Бейкър

Д-р Жизел Бейкър, вицепрезидент по научните въпроси на ФМИ, обяснява основните факти за нагреваемите тютюневи изделия

Тъй като бездимните изделия достигат до все повече хора, сега е по-важно от всякога хората да получат точна и неподвеждаща информация за тези продукти. Д-р Жизел Бейкър ни представя събраните научни данни за нагреваемите тютюневи изделия.

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво представляват нагреваемите тютюневи изделия?

Нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) са гама от относително нови продукти, разработени и анализирани с цел да се намали вредата от пушенето за пълнолетните пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат цигари. За разлика от цигарите, НТИ нагряват тютюна без да протича процес на горене. Това води до образуване на аерозол, който съдържа никотин, както и много по-ниски концентрации на вредни вещества от цигарения дим. Научната оценка на всеки продукт следва да потвърди горните две точки. Но дори и ако те бъдат потвърдени, най-добрият избор си остава пълният отказ от употреба на никотин и тютюн.

В тази категория има продукти, които се различават по температурата на нагряване (въпреки че тя винаги е под точката на горене), източника на топлина, обработката на тютюна, ароматите и дизайна, като и в момента се разработват нови технологии. Така че, макар че НТИ са клас продукти, всеки конкретен продукт трябва да бъде оценяван отделно.

Как работят тези продукти?

НТИ нагряват тютюна, като понякога е-парата преминава през тютюна при температури, които са под точката на горене. Какъв е принципът на действие на източника на топлина зависи от продукта, но при всички случаи при нагряването никотинът попада в аерозола директно от тютюна. Потребителят дръпва през мундщука и вдишва аерозол, съдържащ никотин.

Тъй като тютюнът се нагрява, а не гори, вдишаният аерозол е съществено различен по състав от цигарения дим. НТИ съдържат тютюн и затова осигуряват вкус и доза никотин, които са сходни с тези на цигарите. Същевременно, броят и концентрациите на други токсични химикали в аерозола може да се различават за различните продукти, но те следва да са намалени в сравнение с тези в тютюневия дим.

НТИ и електронните цигари едно и също нещо ли са?

Не, не са. НТИ нагряват тютюна, за да се генерира аерозол, съдържащ никотин, директно от специално обработен тютюн, докато електронните цигари изпаряват течност, съдържаща никотин и аромати. И двата продукта са бездимни изделия, които доставят аерозол с никотин и когато са научно доказани и регулирани, те може да са по-добра алтернатива на цигарите за пълнолетните пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат. Тъй като и двата продукта най-общо доставят никотин, те водят до пристрастяване. И при двата има риск. Най-добрият избор за всеки пушач си остава да спре напълно употребата на никотин и тютюн.

НТИ по-безопасни ли са от цигарите?

НТИ не са без риск. Те имат потенциал да допринесат за по-добри здравни резултати за пълнолетните пушачи, които преминат напълно на тях, тъй като могат значително да намалят излагането на токсични вещества в цигарения дим, за които е известно, че причиняват заболявания, свързани с пушенето.

Пълният отказ от употреба на тютюн и никотин премахва излагането на тези токсични вещества и със сигурност е най-добрият начин пушачите да намалят риска от заболявания, свързани с пушенето. Но много пушачи не спират да пушат. НТИ са предназначени за тези мъже и жени, които в противен случай биха продължили да пушат. Те трябва да бъдат насърчени да преминат изцяло на тези продукти.

Изложени ли са потребителите на НТИ на нови химически вещества?

НТИ са клас продукти, което означава, че аерозолът от всеки продукт трябва да се анализира отделно. Данните за нашето Електронагреваемо тютюнево изделие (ЕНТИ*) показват, че 99.7% от отделения аерозол е с известен състав. Резултатите сочат намаление с 95% на средните концентрации на вредни и потенциално вредни вещества (ВПВВ) в сравнение с дима от референтна цигара (3R4F) и по-малко химически вещества в аерозола, отколкото в цигарения дим.

В аерозола на ЕНТИ са идентифицирани три химически вещества, които не се установяват в цигарения дим от референтна цигара, но и трите вече са откривани в дима от продаваните на пазара цигари. Това означава, че в аерозола на ЕНТИ няма вещества, които са присъщи само на него. Въпреки че концентрациите на няколко вещества са по-високи в аерозола на ЕНТИ, отколкото в цигарения дим, в своя преглед на нашите данни Агенцията по храни и лекарства на САЩ (FDA) заключи, че „тези вещества присъстват в ниски концентрации и потенциалните ефекти от тях се компенсират от значителното намаление на броя и концентрациите на ВПВВ (вредни и потенциално вредни вещества) в горимите цигари.“

*ЕНТИ се продава на пазара с марка IQOS.

Има ли пасивно излагане от НТИ?

Проучванията на качеството на въздуха на закрито са важна част от оценката на общия профил за намален риск на НТИ. Проучвания с използване на НТИ на закрито са правени основно за ЕНТИ и показват, че концентрациите на ВПВВ във въздуха може да се намалят драстично в сравнение с цигарите, но не са премахнати напълно. Повечето от анализираните вещества се откриват в концентрации, които не се различават от фоновите, с изключение на никотин, ацеталдехид и глицерин. Концентрациите на никотин и ацеталдехид са много по-ниски от тези, измерени при употреба на цигари, като всички са под праговите стойности, предвидени в нормите за качество на въздуха. На базата на тези резултати ЕНТИ няма негативно въздействие върху качеството на въздуха на закрито.

Това е причината FDA на САЩ да заключи по отношение на ЕНТИ, че „намаленото излагане на ВПВВ (вредни и потенциално вредни вещества) е от полза и за хората, пасивно изложени на аерозол от ЕНТИ, в сравнение с тютюневия дим в околната среда.“

 Често срещана ли е употреба на НТИ от непушачи и младежи?

Въпреки че има малък брой проучвания за употребата на НТИ от непушачи, бивши пушачи и младежи, има събрани данни, предимно от държавите, където ЕНТИ се предлага на пазара. Най-общо данните показват, че групата, която е най-вероятно да ползва ЕНТИ, са настоящите пушачи, а употребата от младежи и непушачи е ниска, като има малко по-висока, но все пак ниска, вероятност за употреба от бивши пушачи. Данните от проучвания, проведени в Япония, Германия и Швейцария от националните министерства на здравеопазването и други организации, сочат, че употребата на НТИ от младежите е едноцифрен процент, докато пушенето на цигари обикновено е по-висок процент в същата възрастова група.

Проучванията може да показват противоречиви резултати, но е важно да не се забравя, че „пробването“ на даден продукт не означава „редовна употреба“ на този продукт. Данните от Италия за 15-годишните участници в Проучването за употреба на тютюн в света от 2010 г. (ДИ 52.7-67.3) показват, че 60.3% от тях отговарят с „да“ на въпроса „Пробвали ли сте или експериментирали с пушене на цигари, дори само едно или две дръпвания?“ За сравнение 12.7% (ДИ 9.1-17.5) от участниците съобщават, че пушат всеки ден.

Допълнителни разсъждения?

Не всички тютюневи изделия са еднакви. Те се разполагат в континуум на риска между горимите цигари, като най-вредни, и пълното спиране на употребата на никотин и тютюн. Регулациите, отчитащи относителния риск, могат да спомогнат за насърчаване на пълнолетните пушачи, които не спират да пушат, да преминат на по-добри алтернативи.

Учените както от тютюневата индустрия, така и извън нея, и регулаторните органи и здравни власти продължават да събират доказателства за НТИ. Ние имаме обща отговорност да насърчим научните изследвания и да оценим доказателствата за НТИ в процеса на тяхното развитие, за да можем да направил пълна преценка на ползите и рисковете от тези продукти. Това включва проследяване на поведението при употреба на продуктите, за да е сигурно, че НТИ се рекламират по начин, който стимулира пълнолетните пушачи да преминат на тях, като същевременно се свежда до минимум възможността за употребата им от непушачи и младежи.

Статистика за употребата на нагреваеми тютюневи изделия от младежи

  •  Япония

1.1% употреба на НТИ спрямо 2.6% за цигарите – средношколци

2.2% употреба на НТИ спрямо 5.1% за цигарите – гимназисти

  • Германия

0.3% сред младежите (12-17 години) като 0.1% декларират употреба на НТИ през последните 30 дни, а 8.7% декларират, че са настоящи пушачи

2.5% сред пълнолетните младежи (18 – 25 години) като 0.5% декларират употреба на НТИ през последните 30 дни, а 32% декларират, че са настоящи пушачи

  • Швейцария

<2% редовни потребители на НТИ сред 14 и 15-годишните

  • Италия

12.7% декларират, че пушат цигари всеки ден

60.3% от участниците на възраст 15 години отговарят с „да“ на въпроса „Пробвали ли сте или експериментирали с пушене на цигари, дори само едно или две дръпвания?“

 

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България