SOVALDI/ СОВАЛДИ

By | август 14, 2015

ATC code: J05AX15

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайта на Европийската агенция по лекарствата – www.ema.europa.eu или на сайта на притежателя на разрешението за употреба.

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg софосбувир (sofosbuvir). Помощни в-ва: Ядро на таблетката: Манитол, микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат. Филмово покритие: Поливинилов алкохол, титанов диоксид, макрогол 3350, талк, жълт железен оксид.

Показания: Sovaldi се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато и да се проследява от лекар с опит в лечението на пациенти с хроничен хепатит C. Sovaldi се прилага за лечение на инфекция с вируса на хепатит C при възрастни на и над 18 години. Sovaldi винаги се приема заедно с други лекарства. Самостоятелно той не действа. Обикновено се приема или: с рибавирин, или с пегинтерферон алфа и рибавирин.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителната доза е една таблетка един път дневно, приета с храна. Лекарят преценява колко дълго трябва да се приема Sovaldi. Таблетката трябвя да се поглъща цяла. Да не се дъвче, разтрошава или разчупва. Ако се пропусне доза и се забележи в рамките на 18 часа от момента в който обичайно трябва да се приеме Sovaldi, трябва да се приеме таблетката възможно най-скоро. След това се приема следващата доза в обичайното време. Ако се пропусне доза и се забележи след 18 часа от момента в който обичайно се приема Sovaldi, трябва да се изчака и да се вземе следващата доза в обичайното време. Да не се взема двойна доза (две дози през много малък интервал от време).
Да не се спира приема на това лекарство, освен ако не е указано от Вашия лекар. Много е важно да се завърши пълния курс на лечение, за да се даде на лекарствата най-добрата възможност да Ви излекуват от инфекцията с вируса на хепатит С.

Лекарствени и други взаимодействия: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Трябва да се избягва бременност, защото Sovaldi се използва заедно с рибавирин. Рибавирин може да е много вреден за плода. Не трябва да се кърми по време на лечението със Sovaldi. Не е известно дали софосбувир, активното вещество на Sovaldi, преминава в кърмата при хора.

Шофиране и работа с машини: Когато са приемали Sovaldi заедно с други лекарства за лечение на инфекция с хепатит С, пациентите са съобщавали за умора, замаяност, замъглено виждане и понижено внимание.

Нежелани реакции: Най-честите нежелани лекарствени реакции включват умора (отпадналост), главоболие, гадене (позиви за повръщане) и безсъние. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограниченията прочетете КХП!

Опаковка: картонени опаковки, съдържащи 1 бутилка с 28 филмирани таблетки и 84 (3 бутилки по 28) филмирани таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Gilead Sciences International Ltd. Cambridge, Великобритания

Производител: Gilead Sciences Limited, Ирландия

Това лекарство е под допълнително наблюдение!

Повече информация: www.ema.europa.eu