SYRESP/ СИРЕСП

By | юни 7, 2017

АТС код: R03DX03

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: 1 ml от сиропа съдържа 2 mg фенспирид хидрохлорид (fenspiride hydrochloride). Помощни вещества: Метилпарахидроксибензоат (Е218), Пропилпарахидроксибензоат (Е216), Калиев сорбат (Е202), Глицерол, Захарин натрий (Е945), Захароза, Аромати: Пропиленгликол, Натриев цитрат (ЕЗЗ1), Сънсет жълто (Е110), Лимонена киселина монохидрат; Пречистена вода.

Показания: Симптоматично лечение (кашлица и експекторация) в хода на бронхо-белодробни възпалителни заболявания. Забележка: това не трябва да забавя започването на антибиотично лечение, ако е необходимо.

Дозировка и начин на приложение: За перорална употреба. Деца над 2-годишна възраст: 4 mg/kg телесно тегло/дневно, т.е.: с тегло по-малко от 10 kg: 10 до 20 ml сироп/дневно в отделни приеми; с тегло по-голямо от 10 kg: 30 до 60 ml сироп/дневно в отделни приеми. Възрастни: 45 до 90 ml сироп/дневно в отделни приеми. Сиропът трябва да се приема непосредствено преди ядене. 5 ml от сиропа съдържат 10 mg фенспирид хидрохлорид и 3 g захароза (отговарящи на 0,25 хлебни единици).

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Да не се използва при деца под 2-годишна възраст.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Лечението с фенспирид не замества антибиотичното лечение. Лекарственият продукт Сиресп съдържа консерванти, които могат да предизвикат алергични реакции (възможно от забавен тип). Пациенти с редки наследствени проблеми като фруктозен интолеранс, глюкозо-галактозна малабсорбция или дефицит на захараза-изомалтаза не трябва да приемат това лекарство. 5 ml от сиропа съдържат 3 g захароза. Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет. Лекарственият продукт Сиресп съдържа глицерол, което може да предизвика главоболие, стомашно разтройство и диария.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Няма познати взаимодействия между фенспирид и други лекарства. Все пак, поради антихистаминовата активност на фенспирид, могат да се очакват взаимодействия с: барбитурати, други антихистамини, аналгетици (вкл. опиоидни аналгетици), седативни лекарства, МАО инхибитори, алкохол.

Фертилитет, бременност и кърмене: В проучвания при животни са били наблюдавани случаи на разцепено небце при плода в два вида (плъхове и зайци). Понастоящем няма клинични данни за възможността за фетотоксичност на фенспирид или малформации на ембриона, когато лекарството е прилагано по време на бременност. По тази причина, използването на лекарството по време на бременност не се препоръчва. Няма данни за екскрецията на фенспирид в майчиното мляко, все пак не се препоръчва употребата на лекарството по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Сиресп може да наруши способността за шофиране, работа с машини и психомоторното поведение, следователно пациентът трябва да бъде посъветван за това, когато започва лечението.

Опаковка: Кафява PET бутилка, съдържаща 150 ml фенспирид хидрохлорид 2 mg/ml сироп, листовка и 5 ml мерителна лъжичка или 10 ml спринцовка, опаковани в картонена кутия. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Medana Pharma SA, www.bg.polpharma.com