Tag Archives: ангинозни пристъпи

PRETIMECTAL / ПРЕТИМЕКТАЛ

ATC code: С01ЕВ15 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Една таблетка Претимектал съдържа 35 mg триметазидинов дихидрохлорид (trimetazidine dihydrochloride). Помощни вещества: Калциев хидрогенфосфат дихидрат, Повидон К 30,… Read More »