Tag Archives: билки

БАБИНИ ЗЪБИ

Наименование на латински. Tribulus terrestris L. Семейство. Зигофилови – Zygophyllaceae Български народни наименования. Бабини зъби, демирбозан, кочи глави, трабузан, тръбозан, чюнка. Народни наименования в други страни. Якорцы земляные, якорцы стелющиеся (р), small caltrops (e), Bürzeldorn (d), tribulus terrestre, herse, croix de Malte (f). Описание. Едногодишно тревисто растение със сравнително тънък, вретеновиден корен. Стъблата са многобройни… Read More »

БЯЛ БОР

Наименование на латински. Pinus silvestris L. Семейство. Борови – Pinaceae Български народни наименования. Бял бор Описание. Белият бор е вечнозелено, смолисто, право дърво, достигащо на височина до 40 м. Кореновата система е силно развита – главният корен може да стигне до 8 м дълбочина, а страничните корени са разперени в кръг, чийто диаметър при по-рохките… Read More »

САЛВИЯ

Значимостта на тази билка се показва от нейното ботаническото име Salvia. То произлиза от латинската дума Salvare, означаваща „спасявам“. От векове салвията е ценена за нейната лечебна сила. Наименование на латински. Salvia officinalis L. Семейство. Устноцветни – Lamiaceae (Labiatae) Български народни наименования. Божигробски босилек, градински чай, какула, рожково биле, салвия, теменче. Народни наименования в други… Read More »

ОВЧАРСКА ТОРБИЧКА

Наименование на латински. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. Семейство. Кръстоцветни – Brassicaceae (Cruciferae) Български народни наименования. Бяла трева, гергьовден, овчарска торбичка, плешчица, тракачка, хлопка, чобан торба. Народни наименования в други страни. Пастушья сумка (р), shepherd’s pursе (е), bourse-a-pasteur (f), Echter Hirtentaschel (d). Описание. Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблата най-често са единични, 5–60 см високи, прости… Read More »

СИНЯ ЖЛЪЧКА

Наименование на латински: Cichorium intybus. Семейство: Asteraceae (Compositae) – Сложноцветни. Български народни наименования: бърдовка, гвачка, горчивица, дива радикя, дъвка, жилаво цвете, жлъчка, метлянка, свинок, синя жлъчка, синя млечка, цикория. Народни наименования в други страни: (р) цикорий, (e) chicory, (d) Wegwarte, Zichorie, (f) chicoree. Описание: Синята жлъчка е двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренът е месест,… Read More »