Tag Archives: глаукома

GLABRILUX / ГЛАБРИЛУКС

ATC code: S01EE03 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: 1 ml от разтвора съдържа 0,3 mg биматопрост (bimatoprost). 1 ml Глабрилукс капки за очи, разтвор съдържа приблизително 40 капки.… Read More »

AKISTAN/ АКИСТАН

ATC code: S01EE01 По лекарско предписание Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: 1 ml капки за очи, разтвор съдържа 50 микрограма латанопрост. Помощни вещества: Бензалкониев хлорид 0,2 mg/ ml,… Read More »