Tag Archives: инка

СИНЯ ЖЛЪЧКА

Наименование на латински: Cichorium intybus. Семейство: Asteraceae (Compositae) – Сложноцветни. Български народни наименования: бърдовка, гвачка, горчивица, дива радикя, дъвка, жилаво цвете, жлъчка, метлянка, свинок, синя жлъчка, синя млечка, цикория. Народни наименования в други страни: (р) цикорий, (e) chicory, (d) Wegwarte, Zichorie, (f) chicoree. Описание: Синята жлъчка е двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренът е месест,… Read More »