Tag Archives: исхемичен инсулт

Фактори за токсичността на въздуха, който дишаме и влиянието му върху здравето

НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ ХРАНИТЕЛНИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЗАМЪРСЕНОСТТА НА ВЪЗДУХА автор: Розалин КОСТОВ, маг. фарм. Световната Здравна организация съобщава, че в света за една година са отчетени 7 милиона случая на преждевременна смърт от заболявания свързани с въздействието на замърсяването на въздуха (ЗВ). Ситуацията се отчита като тревожна, поради трай-… Read More »