Tag Archives: кръвоизливи

JIVI/ЖИВИ

AТС код: B02BD02 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Jivi 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор. След реконституиране с предоставения разтворител един ml… Read More »