Tag Archives: лекарско предписание

TELMIMED PLUS/ ТЕЛМИМЕД ПЛЮС

ATC code: C09DA07 По лекарско предписание Публикуваната кратка характеристика е със съкращения. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба Състав: Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан (telmisartan) и 12.5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Помощни вещества: Манитол Е421; Повидон К25 Е1201; Кросповидон Е1202; Магнезиев стеарат… Read More »

SEEBRI BREEZHALER

ATC code: R03BB06 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка капсула съдържа 63 микрограма гликопирониев бромид (glycopyrronium bromide), съответстващи на 50 микрограма гликопирониум. Освободената от накрайника на инхалатора Seebri Breezhaler доза съдържа 55 микрограма гликопирониев… Read More »