Tag Archives: очна хипертензия

TAPTIQOM / ТАПТИКОМ

АТС код: S01ED51 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Един ml разтвор Taptiqom съдържа: тафлупрост 15 mcg и тимолол (като малеат) 5 mg. Една еднодозова опаковка (0,3… Read More »

GLABRILUX / ГЛАБРИЛУКС

ATC code: S01EE03 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: 1 ml от разтвора съдържа 0,3 mg биматопрост (bimatoprost). 1 ml Глабрилукс капки за очи, разтвор съдържа приблизително 40 капки.… Read More »