Tag Archives: противовъзпалителен

ЧЕРЕН ДЪРВЕСЕН БЪЗ

Наименование на латински: Sambucus nigra L. (Sambucus vulgaris Lam.) Семейство: Caprifoliaceae – Бъзови Български народни наименования: бозик, бойзан, бузе, бъз, бъзлян, бъзовина, дренбъз, дървесен бъз, свирчина, свирчичина, свирчовина, свирчок, сурчумина, трънбъз, черен бъз Народни наименования в други страни: бузина черная, самбук (р), common elder (e), Gemeiner Holunder, Schwarzer Holunder (d), sureau commun, s. noir (f)… Read More »

ЧЕРВЕН КАНТАРИОН

Наименование на латински: Centaurium erythraea (Erythraea centaurium Pers., Centaurium minus Moench, C. umbellatum Gilib.) Семейство: Gentianaceae – Тинтявови Български народни наименования: бабино биле, бабиче, горчивка, горчило, катриот, китчица, посечниче, трескавиче, червен кантарион, червена звъника Народни наименования в други страни: золототысячник m зонтичный, з. малый (р), common centaury, common erythraea (e), Echets Tausendguldenkraut n, Gemeines Tausendguldenkraut… Read More »