Tag Archives: спондилит

ACLEXA/АКЛЕКСА

ATC code: М01АН01 По лекарско предписание Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка капсула съдържа съответно100 mg или 200 mg целекоксиб (celecoxib). Помощни вещества: лактоза (безводна) съответно 24 mg,… Read More »