Tag Archives: ХОББ

Топ 10 причини за смърт според СЗО за 2019 г.

През 2019 г. 10-те най-големи причини за смърт представляват 55% от 55,4 милиона смъртни случая в световен мащаб. Основните глобални причини за смърт, в зависимост от общия брой загубени животи, са свързани с три групи заболявания: сърдечно-съдови (исхемична болест на сърцето, инсулт), дихателни (хронична обструктивна белодробна болест, инфекции на долните дихателни пътища), неонатални състояния –… Read More »

Проучване за ХОББ при по-младите пациенти

Проучване показва, че тежестта на ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест) оказва по-голямо влияние върху живота на по-младите пациенти  ХОББ оказва значително по-голямо въздействие в ежедневието на по-младите пациенти в сравнение с това на по-възрастните По-младите пациенти възприемат значително по-негативно заболяването ХОББ По-младите пациенти споделят, че се нуждаят от допълнителна подкрепа от специалисти в сферата на… Read More »

ANORO / АНОРО

ATC code: R03AL03 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на  уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu. Състав: Всяка единична инхалация доставя една освободена доза (доза, която се освобождава от мундщука) 65 микрограма умеклидиниев бромид (umeclidinium bromide), еквивалентно на 55… Read More »

SEEBRI BREEZHALER

ATC code: R03BB06 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка капсула съдържа 63 микрограма гликопирониев бромид (glycopyrronium bromide), съответстващи на 50 микрограма гликопирониум. Освободената от накрайника на инхалатора Seebri Breezhaler доза съдържа 55 микрограма гликопирониев… Read More »