Tag Archives: хранене

АГРЕСИЯТА, БЕДНОСТТА И ХРАНЕНЕТО

КРАДЦИ НА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА – част I Автор: Розалин КОСТОВ, маг. фарм. През последните няколко години в световния научен обмен се натрупа значителен обем информация, обективно доказваща, че първоначалните етапи на появата и развитието на значителна част от уврежданията на физическото и менталното здраве са свързани с развитието на човешкия организъм по време на… Read More »