Tag Archives: HCV

SOVALDI/ СОВАЛДИ

ATC code: J05AX15 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайта на Европийската агенция по лекарствата – www.ema.europa.eu или на сайта на притежателя на разрешението за употреба. Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg софосбувир (sofosbuvir). Помощни в-ва: Ядро на таблетката: Манитол,… Read More »

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ХЕПАТИТ С

НЕФРОЛОЗИ ВНАСЯТ СТАНОВИЩЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ХЕПАТИТ С. НАСТОЯВАТ ЗА БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ По време на състоялата се от 9 до 12 октомври 2014 г. Национална конференция по нефрология Българското нефрологично дружество прие становище за предпазване от хепатит С. Документът ще бъде внесен в Министерството на здравеопазването и цели да осигури… Read More »