Tag Archives: tussilago farfara

ПОДБЕЛ

В миналото, точно копие на цвят от подбел е можело да се види над всяка аптека в Париж като емблема, гарантираща ефективността на предлаганите в аптеката лекарства. Наименование на латински: Tussilago farfara L. Семейство: Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни. Български народни наименования: Бяло копито, марта, мартениче, подбел. Народни наименования в други страни: (р) мать-и-мачеха обыкновенная, камчужная… Read More »