TANTUM FLU LEMON-HONEY / ТАНТУМ ФЛУ ЛИМОН И МЕД

By | септември 17, 2018

AТС код: N02ВЕ51

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Парацетамол (Paracetamol) 600 mg, Фенилефринов хидрохлорид (Phenylephrine hydrochloride) 10 mg, еквивалентен на фенилефрин (основа) 8,2 mg. Помощни вещества: натрий 135,8 mg, захароза 1892 mg, лимонена киселина безводна, натриев цитрат, царевично нишесте, натриев цикламат, силициев диоксид колоиден безводен, аскорбинова киселина, аромат на мед, аромат на лимон, карамел (Е150).

Показания: ТАНТУМ ФЛУ е показан за възрастни и юноши над 12 години за облекчаване на симптомите на настинка и грип, включително облекчаване на болки в ставите, зачервено гърло, главоболие, запушен нос и за понижаване на температурата.

Дозировка и начина на приложение: Възрастни и деца над 12 години: I саше на всеки 4-6 часа, максимум до 4 сашета за период 24 часа. За перорален прием. 1 саше в чаша вода (окл. 150 ml), топла или студена.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества; Остро коронарно заболяване и сърдечносъдови нарушения. Хипертония. Хипертиреоидизъм. Противопоказан за пациенти, приемащи инхибитори на моноаминооксидазата или до две седмици след спиране на лечението с инхибитори на моноаминоваоксидазата. Едновременната употреба на други симпатикомиметици включително назални или очни деконгестанти. Деца под 12 години.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Да се използва внимателно при пациенти, страдащи от синдром на Рейно или захарен диабет. Препоръчва се внимание при употребата на парацетамол от пациенти с тежка бъбречна или чернодробна недостатъчност. Опасността от предозиране е по-голяма при пациенти с нецирозно алкохолно чернодробно увреждане. Пациентите следва да бъдат предупредени да не приемат едновременно други лекарствени средства, които съдържат парацетамол. Парацетамол може да бъде хепатотоксичен в дози превишаващи 6-8 g дневно. Хепатотоксичност от парацетамол може да се появи също и при по-ниски дози или при краткосрочна употреба при пациенти без предходно нарушение на чернодробната функция, ако се активират едновременно от алкохол, чернодробни индуктори или други токсични агенти за черния дроб. Дългосрочната злоупотреба с алкохол значително увеличава риска от парацетамол чернодробна токсичност. Най-голям риск има при хронични алкохолици с краткосрочна абстиненция (12 часа). Консумацията на алкохол трябва да се избягва по време на лечение с ТАНТУМ ФЛУ. Всяко саше ТАНТУМ ФЛУ съдържа 5,9 mmol (135,8 mg) натрий; това следва да се има предвид при пациенти с намалена бъбречна функция или пациенти, които спазват беден на натрий хранителен режим. Тъй като ТАНТУМ ФЛУ съдържа захароза, пациенти с рядка вродена непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захарозна-изомалтазна инсуфициенция не трябва да приемат това лекарство. Пациентите с диабет следва да вземат под внимание съдържанието на захароза в ТАНТУМ ФЛУ. Фенилефринът трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с диабет, закритоъгълна глаукома и увеличена простата.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:
Скоростта на абсорбция на парацетамол може да се повиши от метоклопрамид или домперидон и да се намали от холестирамин. Антикоагулиращия ефект на варфарин и други кумарини може да бъде засилен от продължителната ежедневна употреба на парацетамол с промяна на стойностите на INR и повишен риск от кървене, рядката употреба не оказва значим ефект. Лекарствени продукти, които индуцират чернодробни микрозомални ензими като алкохол, барбитурати, инхибитори на моноаминовата оксидаза и трициклични антидепресанти, може да повишат хепатотоксичността на парацетамола, особено след свръхдоза. Инхибитори на моноаминовата оксидаза (вкл. моклобемид): възникват взаимодействия на повишено кръвно налягане между симпатомиметичните амини като фенилефрин и инхибитори на моноаминовата оксидаза. Едновременната употреба на фенилефрин и други симпатомиметични амини може да повиши риска от сърдечносъдови странични ефекти. Бета-блокери и други средства за понижаване на кръвното налягане (включително дебризокин, гванетидин, резерпин, Метилдопа): фенилефринът може да намали ефикасността на бета-блокерите и медикаментите за понижаване на кръвното налягане. Рискът от високо кръвно налягане и други сърдечносъдови странични ефекти може да се увеличи. Трициклични антидепресанти (напр. амитриптилин): може да увеличат риска от сърдечносъдови странични ефекти с фенилефрин. Дигоксин и кардио-гликозиди: едновременната употреба на фенилефрин може да повиши риска от нарушение на сърдечния ритъм или сърдечен удар.

Фертилитет, бременност и кърмене: Употребата на продукта по време на бременност следва да се избягва, освен по преценка на лекар. Тъй като фенилефринът може да намали перфузията на плацентата, продуктът не трябва да се приема от пациентки с анамнеза на прееклампсия. Поради недостатъчно данни, продуктът не трябва да се употребява по време на кърмене. Няма данни от неклинични изследвания за ефекти на парацетамола и фенилефрина върху мъжкия или женски фертилитет в клинично значими дози.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: ТАНТУМ ФЛУ не оказва или оказва незначително влияние върху способността за шофиране или работа с машини.

Опаковка: Термично запечатани сашета от многослойна хартия /алуминиево фолио/полиетилен. Съдържание на опаковката: 10 или 16 сашета. Не всички опаковки може да са налични на пазара.

Притежател на разрешението за употреба: Анджелини Фарма България, тел: 02/975 13 95