TRIO VISION/ТРИО ВИЖЪН

By | юни 7, 2017

АТС код: S01CA01

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: 1 ml суспензия съдържа: 3500 IU неомицинов сулфат (neomycin sulfate), 6000 IU полимиксинов В сулфат (polymyxin В sulfate) и 1 mg дексаметазон (dexamethasone). Помощни вещества: 1 ml суспензия съдържа 0.04 mg бензалкониев хлорид, Тилоксапол, Хипромелоза, Натриев хлорид, Хлороводородна киселина (за корекция на рН), Натриев хидроксид (за корекция на рН), Вода за инжекции.

Показания: Трио Вижън капки за очи, суспензия е показан за краткотрайно лечение на възпалителни очни заболявания, подходящи за кортикостероидна терапия, при риск от развитие или при съществуваща бактериална инфекция (като възпалителни състояния на клепачната и склерна конюнктиви, роговицата и предния очен сегмент, хроничен преден увеит и увреждане на роговицата от химични, радиационни или термични изгаряния, или проникване на чужди тела), и след изключване наличието на гьбична или вирусна инфекция.

Дозировка и начин на употреба: Продуктът е предназначен само за очно приложение. Юноши и възрастни (вкл. възраст над 65 години). При леки състояния дозата е 1 до 2 капки от суспензията в конюнктивалния сак на засегнатото око/очи, 4-6 пъти дневно. Честотата на прилагане трябва да намалява постепенно на основание подобрение в клиничните показатели. Терапията не трябва да се прекъсва преждевременно. При по-тежки състояния дозата е 1 до 2 капки от суспензията на всеки час, с постепенно намаляване до отзвучаването на възпалителния процес.
Ефективността и безопасността при педиатрични пациенти не е установена.
Бутилката трябва да се разклати добре преди употреба. Капките се поставят в конюнктивалния сак, като с оглед намаляване на системната резорбция на лекарството през назалната лигавица и засилване на локалното действие, назолакрималният канал трябва да се притисне с пръсти в продължение на 2-3 минути след поставяне на капките. При поставяне на капките в засегнатото око/очи върхът на апликатора не трябва да докосва клепачите, кожата около очите или други повърхности с оглед избягване на контаминация.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните или към някое от помощните вещества; Херпес симплекс кератит; Варицела и други вирусни заболявания на роговицата или конюнктивата; Гъбични заболявания на очните структури; Микобактериални очни инфекции; Нелекувана гнойна инфекция на окото.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са провеждани проучвания за възможни лекарствени взаимодействия. Едновременното приложение на кортикостероиди за локална употреба и локални НСПВС може да повиши възможността за проблеми при заздравяване на роговицата. При пациенти, лекувани с ритонавир, концентрацията на дексаметазон в плазмата може да се увеличи. Едновременната и/или последователна употреба на аминогликозид (неомицин) и друг системен, перорален или локално приложен лекарствен продукт, който има невротоксични, ототоксични или нефротоксични ефекти, може да предизвика адитивна токсичност и трябва да се избягва когато това е възможно. Ако се използват повече от един очен лекарствен продукт за локално приложение, лекарствата трябва да се прилагат на интервал от най-малко 5 минути помежду им.

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма достатъчно данни за фертилитета. При администриране на ниската доза от прилагането на този локален продукт, не се очакват проблеми с фертилитета. Трио Вижън капки за очи, суспензия не се препоръчва за употреба по време на бременност. Рискът за кърмачето не може да бъде изключен. Трябва да се прецени дали да се прекрати кърменето или да се преустанови терапията с Трио Вижън капки за очи, суспензия, като се има предвид ползата от кърменето за детето и ползата за майката от лечението.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Трио Вижън капки за очи, суспензия няма или има незначително влияние върху способността за шофиране и работа с машини. Възможна е поява на временно замъгляване или други смущения на зрението, които да повлияят способността за шофиране и работа с машини. Ако това се случи, пациентът трябва да изчака зрението му да се проясни и тогава да шофира или да работи с машини.

Опаковка: Бяла пластмасова бутилка с апликатор-капкомер, затварящ се с капачка на винт със защитен пръстен. 1 (една) бутилка от 5 ml заедно с листовка за пациента се опакова в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: Антибиотик-Разград АД