VIRANTI / ВИРАНТИ

By | юни 7, 2017

АТС код: D06BB03

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Пръчица за кожа е с тегло 3 g, в които се съдържат 150 mg ацикловир (aciclovir) (концентрацията е 5% w/w). 1 g пръчица за кожа съдържа 50 mg ацикловир. Помощни в-ва: 100 g продукт съдържа 57,58 g рициново масло и 0,02 g бутилхидрокситолуен (Е321); Полусинтетични глицериди; Карнаубски восък; Пчелен восък; Октилдодеканол; Бял парафин Аромат ванилия.

Показания: ВИРАНТИ е показан при възрастни и деца за лечение на херпес-симплекс вирусна инфекция на устните и лицето (рецидивиращ херпес лабиалис). Не се препоръчва употребата на ВИРАНТИ при имунокомпрометирани пациенти. Такива пациенти трябва да бъдат посъветвани да се консултират с лекар относно лечението на всякакви инфекции.

Дозировка и начин на приложение: ВИРАНТИ е предназначен за локално приложение. ВИРАНТИ трябва да се прилага 5 пъти дневно през интервал от около 4 часа, като не се прилага през нощта. ВИРАНТИ трябва да се приложи върху лезиите или образуващите се лезии възможно най-скоро, за предпочитане през ранните фази на развитие (продром или еритем). Лечението може да започне и през по-късните фази на развитие (папула или мехур). Лечението трябва да продължи минимум 4 дни. Ако лезията не е излекувана, лечението може да продължи до 10 дни. Ако след 10 дни все още има лезии, пациентът трябва да бъде посъветван да се консултира с лекар. Пациентите трябва да избягват ненужното триене на лезиите или докосването им с кърпа, за да се предпазят от влошаване или предаване на инфекцията.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество, ацикловир или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: ВИРАНТИ трябва да се използва само върху херпеси на устните и лицето. Не се препоръчва прилагането му върху лигавица, като тази в устата или очите, и не трябва да се използва за лечение на генитален херпес. Лица с особено тежък рецидивиращ херпес лабиалис трябва да бъдат насърчавани да потърсят лекарска помощ. Лицата, страдащи от херпес, трябва да бъдат съветвани да избягват предаването на вируса, особено когато са налице активни лезии. ВИРАНТИ не се препоръчва за употреба от лица, които знаят, че са имунокомпрометирани. Такива лица трябва да бъдат насърчавани да се консултират с лекар относно лечението на всякакви инфекции.
Този лекарствен продукт съдържа рициново масло, което може да причини кожни реакции.
Този лекарствен продукт съдържа бутилхидрокситолуен, който може да причини местни кожни реакции (напр. контактен дерматит) или раздразнение на очите и лигавиците.
ВИРАНТИ не трябва да се използва за лечение на херпесни инфекции на окото или за генитален херпес.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са установени клинично значими взаимодействия.

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма данни. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Опаковка: ВИРАНТИ 5% пръчица за кожа се съдържа в полистиренова пръчица с плъзгач от ацетална смола и капачка. Пръчицата е поставена в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: Alvogen IPCo S.ar.t, Люксембург