Център за методология и статистика на лекарствата към СЗО

By | септември 16, 2019

who - СЗОWHOCC – Център на СЗО за методология и статистика на лекарствата е създаден през 1982 г. 

Центърът се намира в Осло в Норвежкия институт за обществено здраве и се финансира от норвежкото правителство.

Основните дейности на Центъра са разработване и поддръжка на системата ATC / DDD, включително:

  • Да се класифицират лекарствата съгласно системата ATC (Анатомо терапевтично химичната класификация).
  • Да се установят DDDs (Defined Daily Dose – Определена дневна доза) за лекарства, на които е присвоен ATC код.
  • Да преразгледа и преразгледа, ако е необходимо, системата за класификация ATC и DDD.
  • Да стимулира и повлияе практическото използване на системата ATC чрез сътрудничество с изследователи в областта на употребата на лекарства.
  • Да организира курсове за обучение по методологията ATC / DDD и да изнася лекции на курсове и семинари, организирани от други по темата.
  • Да осигури техническа подкрепа на страните при създаването на техните национални системи за класификация на лекарствата и изграждане на капацитет при използването на информация за потреблението на лекарства.