Zentiva придобива Бизнеса на Alvogen в Централна и Източна Европа

By | ноември 6, 2019

Zentiva ще разшири географския си отпечатък и ще обогати портфолиото си от генерични лекарства и лекарствени продукти без лекарско предписаниe

ПРАГА/СОФИЯ – 25 ОКТОМВРИ 2019 г.– Zentiva обяви подписването на окончателно споразумение за придобиване на бизнеса на Alvogen в Централна и Източна Европа срещу необявена стойност.

Alvogen CEE търгува с над 200 генерични лекарства и лекарствени продукти без лекарско предписание за множество терапевтични области, като сред тях са широко признати марки като Lactacyd, Persen, EuBiotic и много други с водещи позиции в 14 ключови пазара в Централна и Източна Европа, включително Русия, Румъния, България, Унгария, Полша и Балканските пазари.

По-рано през 2019 г. Zentiva интегрира екипите на Creo Pharma в Обединеното кралство и Solacium Pharma в Румъния в групата Zentiva. През септември Zentiva обяви придобиването на производствено съоръжение в Анклешвар, Индия. В допълнение към инвестиции, възлизащи на милиони евро, в съществуващи производствени съоръжения в Прага и Букурещ, Zentiva продължава да увеличава преимуществото си пред конкурентите, като разширява търговския си отпечатък и подобрява производствената си мрежа и възможности.