Tag Archives: НЗОК

Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Публикувано в брой: 28 на ДВ, от дата 5.4.2019 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични… Read More »

Казаха ДА на скъпоструващото лечение

На 20 февруари 2015 г., управителят на НЗОК – д-р Румяна Тодорова, подписа Заповеди за разрешаване на всички 454 протокола за скъпоструващо лечение. Пациентите с Хроничен вирусен хепатит, Серопозитивен ревматоиден артрит и Ювенилен артрит, Анкилозиращ спондилит и Псориатичен артрит, Десиминиран лупус еритематодес, Грануломатоза на Wegener и други заболявания ще могат да получат лекарствата си и… Read More »