Препоръки за намаляване на риска от сериозни нежелани ефекти на лекарствени продукти, съдържащи псевдоефедрин

By | декември 10, 2023

Комитетът по лекарствена безопасност (PRAC), към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) направи нови препоръки за лекарствата, съдържащи псевдоефедрин за намаляване на риска от два редки синдрома – Задна обратима енцефалопатия (PRES) и Обратима церебрална вазоконстрикция (RCVS).

PRES и RCVS могат да доведат до намален мозъчен кръвоток, което е потенциален риск за сериозни животозастрашаващи усложнения. При ранна диагноза и подходящо терапевтично поведение, симптомите на PRES и RCVS биват овладени.

PRAC препоръча противопоказание за лекарствените продукти, съдържащи псевдоефедрин, при пациенти с високо кръвно налягане, което е тежко или неконтролирано, както и при остро настъпило или хронично бъбречно заболяване или бъбречна недостатъчност.

PRAC препоръча на медицинските специалисти да предупреждават пациентите да спрат незабавно такива лекарства и да потърсят лекарска помощ, ако се появат симптоми на PRES или RCVS, които включват внезапно тежко главоболие, слабост, повръщане, чувство за обърканост, нарушения в зрението или припадък.

Направените препоръки са следствие от оценка на цялата налична информация по този въпрос, включваща данните за безопасност след разрешаването за употреба. Тази оценка показа, че е възможно псевдоефедрин да има връзка с рисковете за PRES и RCVS. В хода на оценката PRAC получи препоръка от експертна група, състояща се от общопрактикуващи лекари, специалисти уши, нос,гърло, алерголози и представители на пациенските организации. PRAC взе предвид и информация, предоставена от трета страна, представляваща медицинските специалисти.

Информацията, придружаваща псевдоефедрин, съдържащите лекарства ще бъде актуализирана с включването на рисковете по отношение на PRES и RCV и новите мерки, които следва да се прилагат. Псевдоефедрин, съдържащите лекарствени продукти вече имат включени в придружаващата информация предупреждения и предпазни мерки за намаляване на сърдечно-съдови и мозъчносъдови рискове, свързани с намалено кръвоснабдяване на сърцето и мозъка.

Сега препоръките на PRAC ще бъдат предоставени на Комитета за лекарствените продукти (CHMP) на ЕМА за приемане на окончателно становище на Европейската агенция по лекарствата.

Към публикацията на ИАЛ