Author Archives: Infopharma_admin

Инхалаторът Respimat® за многократна употреба спечели наградата за екологичен дизайн на Pharmapack 2020

Boehringer Ingelheim обяви, че инхалаторното устройство Respimat® за многократна употреба е носител на голямата награда за екологичен дизайн „Eco-design“ award на Pharmapack 2020.

Наградите Pharmapack отличават последните иновации в устройствата и опаковките във фармацевтичната промишленост, медицинскитеизделия, здравните продукти и ветеринарните лекарства.

Respimat® за многократна употреба е инхалаторно устройство, използвано в лечението на астма и Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). То е подобрена версия на добре утвърдения инхалатор Respimat® тип „фина мъгла“, тъй като осигурява ползи както за пациентите, така и за околната среда.

Устройството значително намалява отпадъците и въглеродния отпечатък (PCF). Докато при повечето инхалатори за еднократна употреба пластмасовите устройства трябва да бъдат заменени след изчерпване на лекарството, то Respimat® за многократна употреба може да бъде използван с до шест пълнителя преди да се наложи смяна.

В Respimat® няма съдържание на пропеленти, което означава, че въглеродните емисии са приблизително 20 пъти по-ниски от тези на обикновените аерозолнитеинхалатори под налягане (pMDI).

Очаква се до 2025 г. общо 776 тона пластмасови отпадъци и 14 300 тона емисии на въглероден диоксид да бъдат предотвратени в резултат на повторното използване на инхалаторното устройство Respimat®. Количеството от 776 тона отпадъци се равнява на повече от 77,6 милиона 0,5-литрови пластмасови бутилки.

Устройството е проектирано така, че да предостави на пациента по-удобен начин за употреба, по-лесно разчитане на индикатора за дозите, удобна форма за безпроблемна ежедневна употреба и лесно сглобяване, като се взима предвид обратна връзка от пациенти.

Повече информация на: www.boehringer-ingelheim.com

Изменение на Наредба № 10 от 2011 г. , обнародвано в ДВ. бр. 90 от 15 ноември 2019 г.

Изменение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, обнародвано в ДВ. бр.90 от 15 ноември 2019 г.

На вниманието на лечебните заведения за болнична помощ

Във връзка с последното изменение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, обнародвано в ДВ. бр.90 от 15 ноември 2019г., уведомяваме всички лечебни заведения за болнична помощ, че следва да изготвят протоколите съгласно новите образци, както следва:

  • Протокол за предписване на неразрешен за употреба лекарствен продукт/лекарствен продукт от списъка по чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ за конкретен/ни пациент/и – съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2019 г.)
  • Протокол за осигуряване на неразрешен за употреба лекарствен продукт/лекарствен продукт от списъка по чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ, който да бъде на разположение в лечебното заведение при необходимост от прилагане на конкретен/ни пациент/и – съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

Обръщаме внимание, че съгласно чл.4, ал.1 от посочената Наредба, считано от 18.11.2019 г., в работата на комисията, освен трима лекари, участие вземат фармацевт и юрист.

Кратък справочник на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2019

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2019

ЦЕНА: 35 лв.

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2019

Шесто преработено и допълнено издание

Справочникът, съдържа актуална информация за регистрираните в България и Европа лекарства към март 2019 г.

Лекарствата са подредени по Анатомо терапевтично химичната класификация (ATC) на СЗО. Представена е кратка информация за индикации, показания, взаимодействие и др. на лекарствата по техните международни непатентни наименования.

За улеснение при търсенето, има азбучен указател както по търговско наименование, така и по по международно непатентно (генерично) наименование.

Справочникът е предназначен основно за медицински специалисти и представлява незаменим помощник в практиката, тъй като дава възможност за изключитално бърза справка.

Вижте извадка на Кратък справочник на лекарствата 2019 в ПДФ файл.

От октомври месец 2019 г., справочникът е акредитиран от Български Фармацевтичен Съюз със 7 (седем) кредитни точки по програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти.

От ноември месец 2019 г., справочникът е акредитиран от Националният съвет по качество към БАПФ със 7 (седем) кредитни точки по програмата за продължаващо обучение на помощник-фармацевти.

Тиражът е ограничен!

Може да закупите справочника от офиса на Инфофарма: София, кв. Лозенец, бул. Пейо Яворов 50-56, вх. А, ет. 1 или да поръчате на тел. 0885 117 684.

Справочник на лекарствените продукти разрешени за употреба в България за 2019 г.

  • В тази цена не влиза стойността на доставката!

 

 

Save

сп. ИНФОФАРМА

Уважаеми колеги,

През 2019 г. списание “ИНФОФАРМА” навърши 27 години активно присъствие
на българския фармацевтичен пазар. Двадесет и седем години, през които се
случиха много неща. Двадесет седем години, през които Светът се промени и
никога няма да е същият. Промени се и фармацевтичният пазар в България.
Всеки участник на този пазар преживя своите спадове и възходи, поражения и
победи. Някои отпаднаха, други се утвърдиха, трети се появиха.

Най-големият успех на „ИНФОФАРМА“ е, че успя да запази своите позиции през
всичките тези години. Нещо повече – то се превърна в Институция. А това, за едно
специализирано издание, е много. И разбира се, не би се получило, ако не бяха
Партньорите на „ИНФОФАРМА“ – фармацевтичните фирми, които през всичките
или през голяма част от тези години, присъстваха на страниците на списанието и
го превърнаха в живата история на българския фармацевтичен пазар.
Не би се получило, ако не бяха и Абонатите на „ИНФОФАРМА“ – собствениците
и управителите на аптеки, фармацевтите на различни позиции, и всички, които с
професионалния си интерес го направиха търсено и желано издание.
На Всички Тях Благодарим!

След 27 години е логично този проект да отстъпи място на други проекти, които са
съобразени с новите реалности и изисквания на пазара, с новите възможности на
комуникационните технологии.

Уверяваме ви, че колективът на ИНФОФАРМА ще продължи да работи със същия
професионализъм и коректност в полза на всеки свой клиент и занапред.

До нови срещи!

FERVEX COLD AND FLU / ФЕРВЕКС НАСТИНКА И ГРИП

AТС код: R05X51

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: В една филм. Таблетка: Парацетамол (Paracetamol) 500 mg, Хлорфенамин малеат (Chlorphenamine maleate) 4 mg. Помощни вещества: Кармоизин (Е122), Кроскармелоза натрий хипромелоза, Микрокристална целулоза повидон К90, Глицерил бехенат, Магнезиев стеарат, Обвиващо покритие: Хипромелоза (Е464), пропиленгликол (Е1520), титанов диоксид (Е171), кармонзин(Е122), индигокармин (Е132). Полиращо покритие: Пречистена вода пчелен восък (Е901), Карнаубски восък (Е903), Полисорбат 20 (Е432), Сорбинова киселина (Е200).

Показания: Това лекарство е предназначено за лечение, по време на простуда, ринит, ринофарингит и грипоподобни състояния при възрастни и деца над 15 години: на бистра назална секреция и сълзене от очите; на кихане; на главоболие и/или висока температура.

Дозировка и начин на приложение: Лекарственият продукт е предназначен за възрастни и деца над 15 години. Таблетките трябва да се поглъщат цели с течност (напр. вода, мляко, плодов сок). За предпочитане е таблетките да се приемат вечер, поради седативният ефект на хлорфенамин малеат. След минимум 4 часа, ако е необходимо, се приема още една таблетка, като не се надвишават 4 таблетки дневно. Ако болката или треската продължава повече от 3 дни, или симптомите не се подобряват след 5 дни лечение, терапията трябва да се преоцени.

Тегло(възраст) Дозировка за един прием Интервал на дозиране Максимална дневна доза
Възрастни и деца > 50 kg  500 mg парацетамол 1 таблетка напр., 2 000 mg парацетамол  4 часа напр., 4 mg хлорфенамин 4 таблетки (>15 години) 16 mg хлорфенамин
Не превишавайте максималната дневна доза от 4 таблетки за 24 часа.
При бъбречна недостатъчност и ако не е показано друго, се препоръчва намаляване на дозата и увеличаване на интервала между приемите. Общата доза парацетамол не трябва да превишава 3 g/ден. При пациенти с активно или компенсирано хронично чернодробно заболяване, особено при тези с хепатоцелуларна недостатъчност, хроничен алкохолизъм, хронично недохранване (ниски запаси от чернодробен глутатион) и дехидратация, общата доза парацетамол не трябва да превишава 3 g/ден. При следните състояния трябва да се използва минималната ефективна доза парацетамол без да се надвишава 60 mg/kg/ден (без да се надвишава 3 g/ден): възрастни пациенти с тегло под 50 kg, лека до умерена хепатоцелуларна недостатъчност; хроничен алкохолизъм; хронично недохранване; дехидратация.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества. Лекарственият продукт е противопоказан при деца под 15 години. Противопоказания свързани с наличието на парацетамол: тежка хепатоцелуларна недостатъчност или активно некомпенсирано чернодробно заболяване; Свързани с наличието на хлорфенамин малеат: риск от закритоъгълна глаукома, риск от задържане на урина свързан с уретропростатни нарушения.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Лечението следва да бъде преосмислено при висока или персистираща температура, при появата на симптоми на суперинфекция или ако симптомите продължават след 5-тия ден. Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Комбинации, изискващи повишено внимание: Антивитамнн К, Взаимодействия с лабораторни тестове; Други атропиноподобни продукти; Други седативни средства. Нарушената бдителност може да представлява опасност при шофиране на моторни превозни средства или работа с машини. Непрепоръчителни комбинации: Алкохол (в напитки или използван като помощно вещество), Натриев оксибат. Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Поради ограничени изследвания, този лекарствен продукт трябва да се използва по време на бременност и кърмене, само ако е необходимо. Препоръчителната дозировка и продължителността на лечение трябва стриктно да се спазват.
В случай на приложение в края на бременността, трябва да се обърне внимание на евентуалните последствия от атропиноподобните и седативните ефекти на хлорфенамин за новородените.
Не е известно дали хлорфенамин се екскретира в кърмата. Поради възможно седиране на новороденото или парадоксална възбуда, този лекарствен продукт не се препоръчва по време на кърмене. Поради потенциален механизъм на действие върху синтеза на циклоксигеназа и простагландин, парацетамол може да има ефект върху фертилитета при жени, чрез ефект върху овулацията, който е обратим при спиране на терапията. В изследвания при животни са наблюдавани ефекти върху мъжкия Фертилитет. Релевантността на тези ефекти при хора не е известна.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Фервекс настинка и грип филмирани таблетки повлиява в значителна степен способността за шофиране и работа с машини. Особено внимание трябва да се обърне на риска от сънливост, свързан с употребата на този лекарствен продукт, особено в началото на лечението, при хора, шофиращи моторни превозни средства или работещи с машини. Този ефект се засилва от употребата на алкохолни напитки, лекарства съдържащи алкохол или седативи. Препоръчва се терапията да бъде започната вечер.

Опаковка: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, филмирани таблетки в блистер. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: UPSA SAS, Франция