Author Archives: Infopharma_admin

Европейска инициатива за ускорено създаване на терапия в борбата срещу COVID-19

Corona Accelerated R&D in EuropeСтартира най-голямата европейска инициатива за ускорено създаване на терапия в борбата срещу COVID-19 и овладяване на потенциални заплахи от коронавируси в бъдеще

Инициативата CARE има за цел да създаде ефективни терапии с положителен профил на безопасност за борба с пандемията от COVID-19 чрез препозициониране на лекарства и да разработи нови терапии и антитела, специално създадени за справяне с вируса SARS-CoV-2, за която цел ще бъде подкрепена от Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ).

В рамките на 5 години CARE ще обединява партньорски проекти за борба с COVID-19, стартирали дейност още през месец февруари 2020 г. и ще обедини 37 партньори от Белгия, Китай, Дания, Франция, Германия, Холандия, Полша, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ.

Boehringer Ingelheim ще ръководи работата по осигуряване на научно-изследователска дейност и разработване на неутрализиращи вируса антитела като член на консорциума CARE. Освен това компанията ще предостави антивирусни молекули от своето портфолио за ХИВ и хепатит C вирус (HCV), както и други кандидат потенциални-молекули, които са идентифицирани чрез пълен скрининг на библиотеката от малки молекули на компанията.

„Консорциумът CARE има за цел да разгърне потенциала и ресурсите на различните учени в името на доброто бъдеще на обществото. Реален напредък би се постигнал единствено чрез глобално сътрудничество, за която цел научната общност трябва да работи съвместно и бързо, за да противодейства на заплахата от COVID-19 и други потенциални сериозни коронавирусни заболявания“, каза Клайв Р. Ууд, старши вицепрезидент и ръководител на “Глобални научни изследвания“ в Boehringer Ingelheim.

За Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)

Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) е най-голямата европейска публично-частна инициатива, която има за цел да ускори разработването на по-добри терапии с по-висока лекарствена безопасност за пациентите. ИИЛ подкрепя съвместни изследователски проекти и изгражда мрежа от индустриални и научни експерти, за да стимулира фармацевтичните иновации в Европа. Инициативата е съвместно предприятие между Европейския съюз и Европейската федерация на фармацевтичната индустрия и асоциации (EFPIA).

Повече информация за проекта и списък на партньорите в прикачения файл!

Проучване за ХОББ при по-младите пациенти

Проучване показва, че тежестта на ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест) оказва по-голямо влияние върху живота на по-младите пациенти 

 • ХОББ оказва значително по-голямо въздействие в ежедневието на по-младите пациенти в сравнение с това на по-възрастните
 • По-младите пациенти възприемат значително по-негативно заболяването ХОББ
 • По-младите пациенти споделят, че се нуждаят от допълнителна подкрепа от специалисти в сферата на здравеопазването, за да постигнат оптимални резултати от лечението

 Ингелхайм, Германия, 31 август 2020 г. – Резултати от глобално пациентско проучване, проведено на територията на 11 държави сред 1 375 възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), навършили 45 г., са публикувани в COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. [i] Данните от проучването показват, че ХОББ оказва значително физическо и психосоциално въздействие върху пациентите, най-вече при групата на възраст между 45-54 години. Тази възрастова група отбелязва, че изпитва по-голямо негативно въздействие върху физическото си състояние при извършване на всекидневните дейности, спрямо групата от по-възрастни пациенти (≥65 години). Също така тези пациенти отбелязват, че се налагат много по-чести промени в ежедневието им, поради проява на симптоми на заболяването.1 Данните от проучването още сочат, че поради заболяването съществува значителна степен на неудовлетворени образователни и социални нужди, основно сред по-младите пациенти с ХОББ.

„Това проучване е едно от малкото, които изследват въздействието на ХОББ при различни възрастови групи пациенти“, каза проф. д-р Декхойзен, специалист по белодробни заболявания в медицинския център на университета “Радбуд“, Ниймеген, Нидерландия. „Като здравни специалисти, трябва да осъзнаем, че едно и също заболяване има различно въздействие при по-младите и по-възрастните пациенти. Именно тези особености, свързани с влиянието на заболяването върху качеството на живот на пациентите трябва да бъдат отбелязани и да доведат до персонализиране и оптимизиране на терапията, за да отговори на индивидуалните нужди.“

Резултатите на база на анализираната информация, споделена от групата от по-млади пациенти (45 – 54 г.) спрямо групата от по-възрастни пациенти (≥65 години) показват:

 • По-младите пациенти съобщават по-често, че заболяването ХОББ въздейства „изключително много“ или „много“ на способността им за извършване на дейности извън дома им (37% спрямо 22%), както и върху възможността да пътуват на дълги разстояния (38% спрямо 18%)1. На пациентите от същата група е било необходимо два пъти повече време да планират ежедневната си активност в периоди на проява на задух и/или кашлица (41% спрямо 19%)1
 • Значително по-голям процент от пациентите на възраст (45 – 54г.) описват качеството си на живот като „лошо” или „много лошо” (35% срещу 28%; P <0,05) и съобщават, че се чувстват съответно 1,7 и 2,2 пъти по-често „стресирани” и „претоварени” (P <0,05) 1
 • По-младите пациенти разчитат на лекарите значително повече. Те са три пъти по-склонни да търсят информация, която да им съдейства за по-добро справяне със заболяването, включително и да изискват информация за това как правилно да използват инхалаторното си устройство (за сравнение 18% от по-младите спрямо 58% от по-възрастните пациенти не желаят да получават такъв тип информация.)1

„Едно от възможните обяснения на факта, че заболяването се възприема нееднозначно от различните възрастови групи е, че по-младите пациенти обикновено са по-активни в трудовия и социалния живот и затова имат различни очаквания за протичане на тяхното ежедневие в съчетание с диагнозата ХОББ“, заяви Никол Хас, представител на Европейската федерация по алергии и Асоциацията на пациентите със заболявания на дихателната система (EFA). „Въпреки че са необходими допълнителни изследвания, за да разберем по-добре причината за възрастовите различия, данните от това проучване показват, че е необходимо да предоставяме на пациентите ясна информация и да ги образоваме как да повлияят положително върху терапевтичния процес на заболяването. Едно от задължителните условия, например, е да обсъдят обстойно с лекуващия си лекар възможностите за оптимална терапия, която да спомага поддържане на основна активност в ежедневните дейности.“

Данните от проучването потвърждават необходимостта от съвместна работа между пациентите (особено по-младите) и здравните специалисти за постигане на оптимално управление на заболяването, и назначаване на терапия, насочена едновременно към подобряване на симптомите и намаляване на въздействието на заболяването върху качеството на живота на пациентите.

„Като цяло, резултатите от това проучване съответстват на нашите постоянни усилия като организация, отдавайки голямо значение върху два аспекта – оптимизиране на лечението и насърчаване на пациентите да продължават да поддържат активен живот“, заяви д-р Паола Касароса, ръководител на „Глобалните терапевтични области“ в Boehringer Ingelheim.

За ХОББ

Приблизително 251 милиона души са диагностицирани с ХОББ, прогресивно заболяване, което ограничава въздушния поток в белите дробове. [i]  Все още не e открито лечение за ХОББ, но повечето пациенти могат да контролират заболяването с подходящите медикаменти и подходящ терапевтичен план. 2

За проучването

Това глобално пациентско проучване е възложено от Boehringer Ingelheim и включва 1 375 възрастни пациенти с ХОББ, на възраст (45 г.) и по-възрастни. Проучването е проведено чрез онлайн платформа в 11 държави, включително Китай, Дания, Франция, Германия, Италия, Япония, Холандия, Полша, Испания, Обединеното кралство и САЩ, а пациентите са разпределени по възраст (45–54, 55–64, ≥65 години). Основната цел на изследването е да се оцени въздействието на заболяването ХОББ върху качеството на живота на пациентите.

[i]  WHO. World Health Organization Fact sheets. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd) [Last accessed July 2020]. [i] Dekhuijzen R, et al. COPD. 2020 July 8. doi: 10.1080/15412555.2020.1788526. ePub ahead of print.

Материалът е предоставен от Action Globul Communication 

Дни на фармацията 2020

фармацевтични дни, 2020„Български фармацевтични дни 2020: Промяната днес – мост към бъдещето“, ще се проведе от 13 до 15 ноември 2020 г .в Международен панаир – Пловдив.

Бъдете част от най-значимия ежегоден форум, организиран от Българския фармацевтичен съюз!

Още информация и регистрация на сайта на Български фармацевтичен съюз

Фармакоикономика, 2020

Фармакоикономика, учебник 2020Автори: Проф. Генка Петрова и колектив
Издание: 2020 г. (четвърто преработено издание)
Издател: Инфофарма ЕООД
ISBN 978-954-92652-8-6

ЦЕНА: 20 лв.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ролята на икономическите знания за здравните специалисти нараства поради ограничените ресурси и срадства в здравеопазването. Увеличаващият се брой лекарства и нови здравни технологии на фармацевтичния и здравен пазар не е гаранция за нарастваща ефективност на лекарствената терапия. Във формирането на моделите на лекарствена употреба икономическите фактори често се оказват водещи.
Фармакоикономиката възниква като научна дисциплина в началото на 80-те години на миналия век, а в регулаторната практика тя започва да се прилага от средата на 90-те години. Ролята й все повече ще нараства предвид увеличаване на конкурентността на фармацевтичния пазар и нарастване на необходимостта от предоставяне на доказателства за регулаторните институции. Все повече хората и институциите ще си задават въпроса „Колко заплащаме за лекарства и какво получаваме в замяна на това?“ и „Получените резултати, оправдават ли направените разходи?“.
Настоящият учебник е съобразен с програмата за обучение на студенти по фармация, по дисциплината “Фармакоикономика”, както и за специализанти за СДО по “Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика”, и по „Организация и икономика на фармацевтичното производство“, но може да използва от всички здравни специалисти, които се интересуват от оценка на икономическите, социални и медицински характеристики на употребата на лекарства.
Учебникът е опит да се обобщят публикувани монографии, учебници, статии и на авторите, разглеждащи от фармацевтична гледна точка икономическите аспекти на използването на лекарства от здравните специалисти и обществото, както и да се определи мястото на фармацевтите в провеждането и оценката на фармакоикономическите характеристики на лекарствената терапия.
В това четвърто преработено издание са включени нови разработки, особено в областта на методите, които използва фармакоикономиката, както и правилата за добра изследователска практика при тяхното прилагане, които са илюстрирани с български проучвания. Допълнени са разделите за регулаторната практика в България и Европа с изясняване на приложението на методите на здравната икономика и фармакоикономиката при оценката на здравните технологии.
Тази година светът беше изправен пред едно огромно изпитание – това на епидемията COVID19. Това изпитание постави много въпроси пред хората, които се занимават с наука, особено въпроси, свързани с етиката на медицинските грижи и на човешките отношения. Досегашната здравна система показа, че не може да осигури справедлив достъп до лечение на всички Европейски граждани, а това е основен критерий за разпределяне на оскъдните ресурси в здравеопазването. Здравните власти поставят въпросите за разход-ефективността на новите терапии над всичко останало, но е необходимо да се помисли в насока как да се измери социалната и етична тежест на заболяванията, как да се насочат хората към постигане на взаимопомощ в трудни условия, а не само да се анализират разходите, защото социалната цена е висока. Оскъдността на ресурсите е икономически закон и е неизбежна, но оскъдността на човешките отношения не е. В тези трудни времена е нужна воля, дух, благородство и човечност.

Проф. Генка Петрова, дфн

СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРИ

РАЗДЕЛ І. ФАРМАКОИКОНОМИКА, ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ
Глава І. Основни понятия. Теоретични основи на фармакоикономиката – Генка Петрова
Глава ІІ. Произход и оценка на разходите за лекарствена терапия. – Генка Петрова
Глава ІІІ. Измерване на резултатите от лекарствената терапия. – Генка Петрова
Глава ІV. Анализ на разходите за лечение на заболяванията (COI analysis) и анализ разход–минимум – Генка Петрова, Мария Димитрова, Миглена Донева
Глава V. Анализ разход–ефективност – Генка Петрова, Мария Димтрова, Калина Андреевска, Даниела Грекова
Глава VІ. Анализ разход–полезност – Генка Петрова, Маноела Манова, Мария Камушева
Глава VІІ. Анализ разход–полза – Генка Петрова, Александра Савова, Мария Камушева
Глава VІІІ. Анализ на бюджетното въздействие – Мария Димитрова, Генка Петрова
Глава ІХ. Фармакоикономическо моделиране. Дърво на терапевтичните решения. – Константин Митов, Миглена Донева, Константин Ташков
Глава Х. Фармакоикономическо моделиране. Модели на Марков – Константин Ташков, Константин Митов

РАЗДЕЛ ІІ. ПРИЛОЖНА ФАРМАКОИКОНОМИКА
Глава ХІ. Оценка на здравните технологии. Приложение в регулаторната практика – Генка Петрова, Николай Данчев, Александра Савова, Илко Гетов, Маноела Манова
Глава ХІІ. Фармакоикономиката в практиката на ценообразуване – Генка Петрова, Александра Савова, Маноела Манова
Глава ХІІІ. Фармакоикономиката в практиката на реимбурсиране – Генка Петрова, Маноела Манова
Глава ХІV. Фармакоикономиката във фармацевтичното производство – Генка Петрова, Зорница Миткова, Александра Савова, Антоанета Цветкова
Глава ХV. Изисквания и ръководства за провеждане на фармакоикономически проучвания и анализи – Генка Петрова, Александра Савова
Глава ХVІ. Съгласие и сътрудничество на пациентите и влияние върху разходите и резултатите от терапията – Валентина Петкова
Глава ХVІІ. Фармакоикономиката в лекарствената употреба и болничната фармация – Генка Петрова, Светла Георгиева, Калина Андреевска, Даниела Грекова, Антоанета Цветкова

ЗА ПОРЪЧКА: infopharma@ infopharma-bg.net; 02/963 45 43, 0885 117 684

Съобщаване на подозирани нежелани лекарствени реакции при пациенти с COVID-19

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) напомнят на пациентите с потвърдено или подозирано заболяване от коронавирус (COVID-19) да докладват подозирани нежелани ефекти, свързани с всяко лекарство, което приемат.

Това включва лекарства за лечение на COVID-19, както и лекарства, приемани дългосрочно за контрол на придружаващи заболявания, както и лекарства, които пациентите приемат извън разрешението за употреба (off-label) за лечение на COVID-19.

Напомняме на пациентите, че към момента няма лекарства, одобрени за лечение на COVID-19. Въпреки това, в контекста на пандемията, някои лекарствени продукти, одобрени за други индикации, се използват при пациенти с COVID-19.

Докладването от пациенти допълва информацията, получена от медицински специалисти, които продължават да съобщават подозирани нежелани лекарствени реакции при пациенти, приемащи различни лекарства в хода на пандемията.

Разбирането за новия вирус е още непълно, включително възможните взаимодействия между лекарствата, които пациентите биха могли да приемат. Чрез съобщаването на подозирани нежелани реакции към лекарствата, приемани по време на COVID-19, пациентите и медицинските специалисти могат да помогнат за натрупването на ценни доказателства, на които да се основава вземането на информирани решения за безопасна и ефективна употреба на лекарства докато пандемията продължава.

Информацията, предоставена от пациенти и медицински специалисти, чрез техните съобщения, ще бъде добавена към познанието, което се натрупава в момента чрез клинични и други проучвания.

Пациентите и медицинските специалисти трябва да докладват подозирани нежелани лекарствени реакции на националния компетентен орган на адреса, предоставен тук или на производителя на лекарството, посочен в листовката за пациента. Пациентите също могат да докладват за нежелани ефекти на техния лекар, медицинска сестра или фармацевт, който в последствие ще предаде информацията на регулаторния орган (ИАЛ).

При съобщаване на нежелани лекарствени реакции е необходимо да бъде включена най-малко следната информация:

 • Информация за пациента (Инициали: пример А.В.), който е получил нежелания ефект, включително данни за възраст и пол;
 • Дали инфекцията с COVID-19 е потвърдена чрез тест или е базирана на клиничните симптоми;
 • Описание на нежеланите ефекти;
 • Името на лекарството (търговско име и активно вещество), за което се подозира, че е причинило нежеланите ефекти;
 • Доза и продължителност на лечението с лекарството;
 • Партидния номер на лекарствения продукт (може да бъде намерен на опаковката);
 • Всяко друго лекарство, приемано по същото време (включително такова без лекарско предписание, лекарства на растителна основа или противозачатъчни);
 • Всяко друго болестно състояние, което може да има пациентът, получил реакцията.

При съобщаване на нежелани лекарствени реакции пациентите и медицинските специалисти са насърчавани да предоставят възможно най-точна и пълна информация.

Пациентите трябва да се консултират с техния лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако са притеснени във връзка с каквато и да е подозирана нежелана лекарствена реакция.

от сайта на ИАЛ – 29.04.2020 г.